CLUB SERRES FOR UNESCO

13η Αστροβραδιά στην Ανω Βροντού

Posted on | August 21, 2019 | No Comments

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 24 και 25 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί η 13 η Αστροβραδία στην Άνω Βρόντου που φέτος εντάσσεται στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (1919-2019)

Πρόγραμμα

Σάββατο 24 Αυγούστου 

  12:00 – 14:00

 • Γνωριμία με το “Αστρονομικό Κέντρο Βίκυ Καλογερά”
 • Παρατήρηση με Ηλιακό Τηλεσκόπιο

Γνωρίστε το μοναδικό Αστρονομικό κέντρο σε ύψος 1.100 μ στην Άνω Βρόντου Σερρών, που προσδοκούμε να αξιοποιήσει στο μέγιστο τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων που αγαπούν την ερασιτεχνική αστρονομία σε μια περιοχή με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα της Ελλάδος!

 17:00 – 21:00 Χώρος Παρατήρησης

 • Παρατήρηση με Ηλιακό Τηλεσκόπιο
 • A.R. Sandbox (Αμμοδόχος Επαυξημένης Πραγματικότητας) Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Σωτήρης Μανδηλιώτης
 • Οι νέοι της UNESCO Σερρών: Δανάη Χριστίνα Αβδελά,
  Εκπρόσωπος του “Αστρονομικού Κέντρου Άνω Βρόντους Βίκυ Καλογερά” στην Αμερική,
  “Απεικονίζοντας δεδομένα στην εποχή της αστρονομίας των βαρυτικών κυμάτων”
 • Οι μικροί φίλοι της Αστρονομίας ,  Snoopy Academy Camp snoopyserres.gr
 • Τέχνη για παιδιά
  Εικαστικές Δραστηριότητες: Το Ηλιακό μας σύστημα,  ARTbraik Δημήτριος Μπραϊκίδης
 • Έκθεση Αστροφωτογραφίας , Αστροπύλη Σερρών
 • Σύνδεσμος Μοντελιστών Σερρών   “Ιστορίες μοντέλων κλίμακας” 
 • IN.TE.SO Η κοινωνία της τεχνολογίας: Τα ρομπότ κατακτούν την Άνω Βρόντου! 
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Σερρών, Καλοκαίρι … στο Μουσείο! 
  Στόχος 6 – Καθαρό νερό, Στόχος 13 – Δράση για το κλίμα, Στόχος 15 – Ζωή στη στεριά
 • Φορέας Διαχείρισης Κερκίνης
  Βιοποικιλότητα της Λίμνης Κερκίνης
 • Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά
  Βιοποικιλότητα στα όρη Βροντούς
 • Praxis EVS – “Μεταμόρφωση της εκπαίδευσης”
  Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέοι!
 • Edu Formula1 , 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
  Το Boom fasters γνωρίζει την Άνω Βρόντου!
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βροντούς
 • Περιβαλλοντικό Πάρκο Άνω Βροντούς
  Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες
 • Μουσική υποστήριξη – DJ Στεφανίδης Δημήτρης

20:00 – 20:30
Προβολή της ταινίας «Κομήτες-Οι Κομιστές των Αλλαγών»
Η ταινία βασίζεται στην έρευνα του συγγραφέα Έρικ Σμυρνέου
Παραγωγή-Σκηνοθεσία: ΒΙΣΑΛΤΗΣ ( www.visaltis.net )

21:00 – 22:30

 • Εισαγωγική Ομιλία :  Θεόδωρος Μερτζιμέκης , Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κεντρική Ομιλία : Ιωάννης Μπαζιώτης , Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  Θέμα: 4,5 δις χρόνια ιστορίας του διαστήματος σε ένα πέτρωμα ,
  Μετεωρίτης SERES

22:30

 • Ουρανογραφία και Παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού,
  από τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης και την  Αστροπύλη Σερρών

Κυριακή 24 Αυγούστου

09:00

 • Ορειβατική Λέσχη Σερρών
 • Περιβαλλοντικό Κέντρο Α. Βρόντου
 • Πεζοπορία , Διαδρομή: Πλατεία Α. Βροντούς – Οχυρά Μεταξά – Όρβηλος

12:00 – 14:00

 • Γνωριμία με το “Αστρονομικό Κέντρο Βίκυ Καλογερά”

18:00 – 21:30

 • Παρατήρηση με Ηλιακό Τηλεσκόπιο
 • Σύλλογος ” Dragon Tale ” Σερρών
  Ελάτε να παίξετε  Iστό και Genius Square!
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Σερρών, Καλοκαίρι … στο Μουσείο! 
  Στόχος 6 – Καθαρό νερό, Στόχος 13 – Δράση για το κλίμα, Στόχος 15 – Ζωή στη στεριά
 • Οι μικροί φίλοι της Αστρονομίας ,  Snoopy Academy Camp snoopyserres.gr
 • Τέχνη για παιδιά
  Εικαστικές Δραστηριότητες: Το Ηλιακό μας σύστημα,  ARTbraik Δημήτριος Μπραϊκίδης
 • Φορέας Διαχείρισης Κερκίνης
  Βιοποικιλότητα της Λίμνης Κερκίνης
 • Περιβαλλοντικό Πάρκο Α. Βροντούς
  Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βροντούς
 • Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά
  Βιοποικιλότητα στα όρη Βροντούς

21:30

 • Ουρανογραφία και Παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, από την Αστροπύλη Σερρών

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932 755 008 – 6972 721 201
Δυνατότητα μετάβασης στο χώρο εκδήλωσης με τουριστικό λεωφορείο
Δημοτικό ελεύθερο Camping Δωρεάν

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 4.3.1 & 4.3.2 έργου: “Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations/ In4Child”

Posted on | August 13, 2019 | No Comments

 

 

 

 

Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου: “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, 1st Call 2016.

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών συμβούλου υλοποίησης των παραδοτέων  1.3.3, 2.3.1, 2.3.3, 4.3.1 & 4.3.2  του έργου In4Child

 • 1.3 Διαχείριση έργου και ποιότητας
 • 2.3.1 Δημοσιότητα/Διάχυση
 • 2.3.3 Διοργάνωση εκδήλωσης δημοσιότητας
 • 4.3.1 Παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • 4.3.2 Παρεμβάσεις υγείας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

7941000-1 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 

7995100-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της συνημμένης αναλυτικής διακήρυξης.

Προϋπολογισμός: 30.491,9 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Διάρκεια: Επτά (7) μήνες

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής

Δικαίωμα συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Υποβολή προσφορών: Στα γραφεία του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών, Ιουστινιανού 19, Σέρρες έως τη Δευτέρα 2/9/2019 και ώρα 13.00

Πληροφορίες: serres.for.unesco@gmail.com Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως.

ΑΔΑΜ: 19PROC005437169 2019-08-13

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2019

Posted on | August 13, 2019 | No Comments

#InternationalYouthDay2019

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο

United Nations Youth 

https://www.un.org/en/events/youthday/

 Watch the Secretary-General’s message on 2019 International Youth Day.

Έμφαση στα προβλήματα των νέων σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, το 2019 έχει ως θέμα “Το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης” – ισότιμη και ποιότικη εκπαίδευση για όλους, αλλά και ευκαιρίες για δια βίου μάθηση για όλους. Τι κάνει η Ευρώπη για τους νέους εκτός εκπαίδευσης;

 👉https://what-europe-does-for-me.eu/el/portal/2/H04

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ IN4CHILD

Posted on | August 6, 2019 | No Comments

 

 

 

Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών προκηρύσσει τρεις θέσεις απασχόλησης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Σύντομη περιγραφή θέσεων:

Α. Δύο (2) εκπαιδευτές  με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στις εξής δραστηριότητες:

 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε παιδιά και εφήβους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες, Ρομά, ευάλωτο κοινωνικά και γεωγραφικά πληθυσμό)
 • Συνεργασία με μέλη Ομίλου Ουνέσκο Σερρών στη διαχείριση και οργάνωση των δράσεων του έργου
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις λοιπών εταίρων έργου σε Θεσσαλονίκη και Bitola. Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να συνεργαστούν με τους λοιπούς εταίρους του έργου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα

Β. Ένας (1) Ψυχολόγος  με σύμβαση μερικής απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί στις εξής δραστηριότητες:

 • Πραγματοποίηση δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και γονείς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες, Ρομά, ευάλωτο κοινωνικά και γεωγραφικά πληθυσμό)
 • Συνεργασία με μέλη Ομίλου Ουνέσκο Σερρών στη διαχείριση και συντονισμό του έργου
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις λοιπών εταίρων έργου σε Θεσσαλονίκη και Bitola

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση: serres.for.unesco@gmail.com έως την Τετάρτη 28/8/2019.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Read more

Θερινό Σχολείο για την ΕΚΕ 2019

Posted on | July 27, 2019 | No Comments

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Θερινό Σχολείο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα είναι μια συλλογική πρωτοβουλία της CSR Hellas σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλεγίο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποτελώντας την πρώτη δημόσια-ιδιωτική συνεργασία (ΣΔΙΤ) στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Το Εργαστήριο Θερινών που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23-28 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους τομείς όπως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Στρατηγική Ανάπτυξη, Επενδυτικές Σχέσεις, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Προμήθειες, Υγεία και Ασφάλεια, Δημόσιες Σχέσεις, που έχουν την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιωσιμότητας. Απευθύνεται επίσης σε επιχειρηματίες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα που σχετίζονται με την εταιρική ευθύνη και τη βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου περιλαμβάνει διδακτορικές σπουδές από αναγνωρισμένους καθηγητές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατά το πρώτο μέρος κάθε ημερήσιας εκπαίδευσης ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους έμπειροι στελέχη επιχειρήσεων θα μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή στρατηγικών, δράσεων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μελέτες περίπτωσης και ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με άλλους εκπαιδευόμενους.

Οι φοιτητές θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης υπό την προϋπόθεση συμμετοχής τους σε ομάδες εργασίας, οι οποίες υπό την εποπτεία των καθηγητών θα αναλάβουν την υποβολή εναλλακτικών προσεγγίσεων και προτάσεων λύσεων σε πραγματικά θέματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις σε σχέση με τη διαχείριση της βιωσιμότητας, τα οποία θα τεθούν κατά τη διδασκαλία.

Περισσότερα  https://sustainabilityschool.eu/

keep looking »
 • I Have Rights Project

  Rights
 • Unitied Nations Global Compact

  UN
 • ΙΔΡΥΜΑ ANNA LINDH

  Anna_Lindh
 • Geo Routes Cultural Heritage Journeys Institute

  Geo
 • ΕΤΙΚΕΤΕΣ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 • ΣΧΟΛΙΑ