ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΣΕΡΡΩΝ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ” Καθαρίστε τον ωκεανό μας ” για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

Posted on | June 7, 2018 | No Comments

Ocean: “μια μεγάλη μάζα αλμυρού νερού που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Γης”. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι όλα. Η θάλασσα είναι μια απόλυτη προϋπόθεση για τη ζωή στη Γη και έχει πολλά να προσφέρει, από το οξυγόνο που αναπνέουμε στο νερό που πίνουμε. Αυτός ο παγκόσμιος πόρος συμβαίνει επίσης με τον μεγαλύτερο φυσικό οικότοπο στον πλανήτη μας και παρέχει στην ανθρωπότητα τρόφιμα, φάρμακα και μέσα μεταφοράς.
Ο ωκεανός είναι τόσο γενναιόδωρος όσο και ο κίνδυνος: οι περιορισμένοι πόροι του απειλούνται ολοένα και περισσότερο από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της υπερεκμετάλλευσης, της ρύπανσης, της οξίνισης και γενικότερα της κλιματικής αλλαγής. Τόσα πολλά ανησυχητικά στοιχεία απαιτούν την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας και των κυβερνήσεων, καθώς και των δικών μας, των πολιτών.
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου για πάνω από 25 χρόνια, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για αυτά τα θέματα. Σε συνδυασμό με την ανθρώπινη ευημερία και την επιβίωσή μας στη γη, η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση του ωκεανού μας είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη.
Πέρα από την ευαισθητοποίηση, αυτή η Ημέρα είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε το λίκνο της ανθρωπότητας: ας ενεργήσουμε για να διατηρήσουμε τον ωκεανό έτσι ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον Αειφόρο Ανάπτυξη Στόχο 14, με στόχο την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Η Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (ΔΟΕ) της UNESCO συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση αυτού του SDG. Η ΔΟΕ έχει καθολική εντολή και παγκόσμια εξουσία σύγκλησης για την επιστήμη των ωκεανών και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την υποστήριξη της Ατζέντας του 2030 και των στόχων της.
Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO θα γιορτάσι την ημέρα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ημέρας που έχει ως θέμα ” Καθαρίστε τον ωκεανό μας “ως τις 30 Ιουνίου. Για τα σχολεία που θα ήθελαν να το επισκεφθούν και ομάδες ως 10 παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος *Καλοκαίρι στο …Μουσείο* https://www.youtube.com/watch?v=2p3nNOWMy9A
τηλ 2321099395 με ραντεβού Είσοδος δωρεάν.https://unworldoceansday.org/ Εάν θέλτε να είτε τ αποτελέσματα του διαγωνισμού για την Ημέρα https://unworldoceansday.org/page/world-oceans-day-photo-competition

Ημέρα Περιβάλλοντος 2018 και Ο πλανήτης μας πνίγεται σε πλαστική ρύπανση !

Posted on | June 1, 2018 | No Comments


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιησει ο Ομιλος για την Ημέρα Περιβάλλοντος που φέτος εχει θεμα Τελος στην Πλαστική ρύπανση.Περισσότερα
https://mfidhmouserron.blogspot.com/2018/06/2018.html
https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/

Ξεκίνησε η προώθηση της Δεκαετίας του Νερού 2018-2028 με την συνεργασία του Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ

Posted on | May 28, 2018 | No Comments

ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ UNESCOΟ και Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ υπέγραψαν την προώθηση της Καμπάνιας για την Δεκαετία του Νερού 2018-2028 Οι δύο φορείς είχαν υποστηρίξη ΚΑΙ την πρώτη Δεκαετία !

Το νερό είναι απαραίτητο
Η πρόσβαση στο νερό και στην αποχέτευση αποτελεί προϋπόθεση για τη ζωή και ένα δηλωμένο ανθρώπινο δικαίωμα . Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη – από την υγεία και τη διατροφή, μέχρι την ισότητα των φύλων και την οικονομία. Κατά τα προσεχή έτη, οι προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό θα γίνουν πιο επείγουσες. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις ενός αυξανόμενου πληθυσμού και της ταχέως αναπτυσσόμενης παγκόσμιας οικονομίας, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θα επιδεινώσουν την έλλειψη πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση για οικιακές χρήσεις. Στην πραγματικότητα, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι μια απρόβλεπτη παροχή νερού μπορεί να περιορίσει την κοινωνικοοικονομική πρόοδο στο μέλλον.

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 2018-2028 ως Διεθνή Δεκαετία Δράσης “Νερό για Βιώσιμη Ανάπτυξη”. Η Δεκαετία της Δράσης για το νερό θα ξεκινήσει την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού στις 22 Μαρτίου 2018 και θα λήξει την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού στις 22 Μαρτίου 2028.

#EveryDrop Counts
Οι στόχοι της Δεκαετίας εστιάζονται στην αειφόρο ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων για την επίτευξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων και στην υλοποίηση και προώθηση σχετικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης σε όλα προκειμένου να επιτευχθούν οι διεθνώς συμφωνηθέντες στόχοι και στόχοι σχετικά με το νερό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030. Η Δεκαετία υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της προώθησης της αποδοτικής χρήσης των υδάτων σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ύδατος, τροφίμων, ενέργειας, περιβάλλοντος, και τονίζει τη σημασία της συμμετοχής και της πλήρους συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες,

Ανάλαβε δράση
Βοήθεια να εμπνεύσει δράση για την επίτευξη της ατζέντας του 2030 με τη συμμετοχή χιλιάδων άλλων ανθρώπων στην Παγκόσμια Ημέρα του Νερού (22 Μαρτίου) και την Παγκόσμια Ημέρα τουαλέτας (19 Νοεμβρίου) για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κρίσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και την άσκηση δημόσιας πίεσης για αλλαγή.

Μάθετε σχετικά με τη σημασία της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, διαβάζοντας τις τελευταίες ιστορίες από όλο τον κόσμο σχετικά με το τι κάνουν οι χώρες και οι οργανώσεις για να λύσουν την παγκόσμια κρίση των υδάτων. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι συμβαίνει και να διαμορφώσετε τη συζήτηση.

Βοηθήστε να ενεργοποιήσετε την υλοποίηση του υπάρχοντος έργου, μοιράζοντας ιστορίες και πληροφορίες μέσω των κοινωνικών σας δικτύων. Η διάδοση των γνώσεων και των αποδεικτικών στοιχείων θα βοηθήσει εσάς και τους άλλους να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόοδο και να εκπροσωπήσουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους

Παρουσίαση της Δεκαετίας Ασφαλούς Οδήγησης του UN 2011-2020 στο 4 Γυμνάσιο

Posted on | May 28, 2018 | No Comments

Στις 23 Μαίου 2018 ο Ομιλος παρουσίασε το πρόγραμμα των Ηνωμέων Εθνών για την Δεκαετία της Ασφαλούς Οδηγησης 2011-2020 http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/ μαζί με την Τροχαία Σερρών Ο Ομιλος συμμετέχει στην Εβδομάδα ασφαλούς οδήγησης του Υπουργείου παιδείας.

Συμμετοχή στο 7ο Eco Festival με την καμπάνια Αστα να τρέξουν ξανά!

Posted on | May 23, 2018 | No Comments


Ο Ομιλος Σερρών ,η ΠΡΑΞΙΣ συμμετέχει στο 7ο Eco Festival με την καμπάνια Αστα να τρέξουν ξανά!Η καμπάνια της Team for the World έχει την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και συμμετέχει στις μεγαλύτερες αθλητικές εκδηλώσεις Μαραθώνιος ,Δημου Ατικής,Ν Φαλήρου.Στις Σερρες είναι η τριτη φορά που διοργανώνεται στις μεγάλες δράσεις του Δήμου Σερρών
Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα παραδωθεί στην δομή των προσφύγων του Δήμου Σερρών.

« go backkeep looking »
 • I Have Rights Project

  Rights
 • Unitied Nations Global Compact

  UN
 • ΙΔΡΥΜΑ ANNA LINDH

  Anna_Lindh
 • Geo Routes Cultural Heritage Journeys Institute

  Geo
 • ΕΤΙΚΕΤΕΣ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 • ΣΧΟΛΙΑ