ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ IN4CHILD

 

 

 

Ευχαριστούμε όλους τους υποψηφίους για το ενδιαφέρον που έδειξαν στην προκήρυξή μας για πρόσληψη τριών ατόμων στο πλαίσιο του έργου: “In4Child –Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς”.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου αιτήσεων που λάβαμε, η διαδικασία αξιολόγησης θα συνεχίσει έως και τη Δευτέρα 2/9 και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, σε ημέρες που θα συμφωνηθούν.

Όλοι οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την έκβαση της αίτησής τους.