Οδηγός δασκάλου για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού,

Did you know that UNESCO has published a Teacher’s Guide on the Prevention of Violent Extremism? This is the UNESCO’s first contribution to the implementation of the United Nations Secretary General’s Plan of Action to Prevent Violent Extremism. Read the guide here: http://bit.ly/1ZvKfhe
Ήξερες ότι η UNESCO έχει δημοσιεύσει έναν οδηγό δασκάλου για την πρόληψη του βίαιη εξτρεμισμού; Αυτή είναι η πρώτη συμβολή της unesco στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Γενικού Γραμματέα του United Nations για την πρόληψη του βίαιη εξτρεμισμού. Διαβάστε τον οδηγό εδώ: http://bit.ly/1ZvKfhe