Συμμετοχή στις *17 Μέρες 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης*

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO θα πραγματοποιήσει στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης των Σερρών ,Κωνσταντίνος Καραμανλής ,στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2018 καμπάνια ενημέρωσης για τους 17 Global Goals.

17 ΜΕΡΕΣ 17 ΣΤΟΧΟΙ _ ΣΕΡΡΕΣ