Η ΟΥΝΕΣΚΟ και οι συνεργάτες EFAIDS (εκπαίδευση διεθνής, κέντρο ανάπτυξης εκπαίδευσης, και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) διοργανώνουν συνέδριο με στόχο να βρεθούν οι τρόποι ώστε να υποστηριχθούν οι ανάγκες των δασκάλων που ζουν με το HIV στην ανατολική και νότια Αφρική. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας του AIDS από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2006 στο Ναϊρόμπι, Κένυα και θα συγκεντρώσουν τους βασικούς συμμετόχους, συμπεριλαμβανομένων των HIV-CETJKW’N ομάδων και των δικτύων δασκάλων, των Υπουργείων Παιδείας, και των ενώσεων δασκάλων. Ο σημαντικός ρόλος του τομέα της εκπαίδευσης στην απάντηση στο HIV και το AIDS αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Εντούτοις, για να εξασφαλίσει αποτελεσματική και αποδοτική συμμετοχή του τομέα της εκπαίδευσης στις παγκόσμιες , περιφερειακές και εθνικές απαντήσεις, και ποιος είναι ο αντίκτυπος της , ποιος τομέας πρέπει να εξεταστεί, και ειδικότερα, ο αντίκτυπος στους δασκάλους που ζουν με το HIV. Οι διαβουλεύσεις αναγνωρίζουν τη σημαντική υπάρχουσα εργασία των βασικών οργάνων, των οργανώσεων και των δικτύων στη χώρα και των διεθνών επιπέδων, και επιδιώκουν να στηριχτούν στα παθήματα που γίνονται μαθήματα, ιδιαίτερα η εμπειρία των οργανώσεων σε επίπεδο χωρών όπως το Κενυατικό δίκτυο των προοδευτικών δασκάλων (KENEPOTE). Το συνέδριο σκοπεύει επίσης να τοποθετήσει την εργασία για το HIV & το AIDS και τους δασκάλους που ζουν με το HIV μέσα στο πλαίσιο των υπαρχουσών πρωτοβουλιών, όπως EDUCAIDS, EFAIDS και την καθολική πρόσβαση, και να χρησιμοποιήσει τις συμπράξεις και τις ικανότητες των διάφορων συμμετοχών, ειδικά σε επίπεδο χωρών.
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=35
846&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Η Unesco Σερρών και η PRAXIS KPN θ αφιερώσει μία ώρα στις 1-12-2006 στο www.rodonfm.net και ώρα 10-11 εκπομπή ενημέρωσης και προβολής των στοιχείων από το c.d του Παγκόσμιου Οργανισμού για το AIDS.Την εκπομπή θα παρουσιάση ο Rhys Edwards εθελοντής του προγράμματος Νεολαία της Γ.Γ Ν Γεννιας
. Η σημαντικότερη πτυχή αυτής της Παγκόσμιας Ημέρας του AIDS είναι ο βαθμός στον οποίο έχει βασιστεί γύρω από τη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση ενός ευρέως φάσματος των αστικών συνεργατών της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ