Νέοι καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν δημιουργικές προτάσεις με θέμα «ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ – Τέχνη, Οικολογία και οι Πολιτικές της Αλλαγής». Στα έργα τους θα πρέπει να υπάρχουν ιδέες για το πώς αστικοί χώροι και περιβάλλοντα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε δημιουργικούς χώρους όπου θα καλλιεργείται η καλλιτεχνική καινοτομία και οι νέες μορφές έκφρασης. Οι υποψήφιοι για βράβευση καλούνται να συλλάβουν και να σχεδιάσουν δημιουργικά έργα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το θέμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Το φετινό Βραβείο Ψηφιακών Τεχνών της UNESCO τοποθετείται στην καρδιά του παγκόσμιου διαλόγου για το ρόλο των τεχνών ως ζωτική δύναμη αλλαγής στην αντίληψή μας για το περιβάλλον μας, είτε αυτό καθορίζεται από φυσικούς, γεωγραφικούς ή κλιματολογικούς παράγοντες, είτε από κοινωνικούς συσχετισμούς, και στο πώς αντιδρούμε στο άμεσο και το παγκόσμιο περιβάλλον μας.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των έργων είναι η 16η Φεβρουαρίου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες (υποβολή αιτήσεων, βραβεία…):
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=32309&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Το Βραβείο Ψηφιακών Τεχνών 2007 της UNESCO συνδιοργανώνεται με την Sharjah Biennial 8 (4 Απριλίου – 4 Ιουνίου 2007, Sharjah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με θέμα «ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ – Τέχνη, Οικολογία και οι Πολιτικές της Αλλαγής».
Δικτυακή Πύλη των Τεχνών της Unesco:
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2309&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html