Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Σερρών παρουσίασε η πρόεδρος του Ομίλου κ Εμμανουηλίδου μετά από κάλεσμα της υπευθύνου του προγράμματος Καλλιπάτειρα, τα πρόγραμμα της UNESCO για τα *Ανθρώπινα Δικαιώματα του παιδιού*. Η Πέμπτη και η Έκτη τάξη του σχολείου προβληματίσθηκε όταν παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα της σίτισης και υιοθεσίας παιδιών που βρίσκονται στην εξαθλίωση .Η πρόεδρος κάλεσε τα παιδιά να δημιουργήσουν ταμείο τάξης και ν αναλάβουν πρωτοβουλία υποστήριξης αυτών των παιδιών. Ταυτόχρονα λόγω της Παγκόσμιας ημέρας

Του νερού που ήταν η προηγούμενη μέρα ,ανέφερε το Δικαίωμα που έχει το παιδί να έχει καθαρό και πολύ νερό στην ζωή του.