Μια καινούργια δράση ξεκινά ο Όμιλος Unesco Σερρών με τίτλο

*Οι κοινωνίες αλλάζουν …με τη συμβολή μας!! *

.Στην τοπική εφημερίδα *Καθημερινός Παρατηρητής* το στέλεχος μας Αντα Τσαίρα θα παρουσιάζει θέματα που μπαίνουν σε διαβούλευση από τα Ηνωμένα Έθνη , Unesco , UNEP, FAO, OHCHR, UNCCD UNFPA UN-HABITAT UNHCR προς τους ΜΚΟ παγκοσμίως.

Το πρώτο θέμα αναφέρετε στην Καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών για το νέο στόχο του για κοινοβουλευτικό ΟΗΕ

Το άρθρο θα το διαβάσετε στο www.unescoserron.blogspot.com