Οι κοινωνίες αλλάζουν …με τη συμβολή μας!!

Όταν, το 1945, δημιουργήθηκε στα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ως συνεχιστής της Κοινωνίας των Εθνών, η ανθρωπότητα εναπόθεσε για μια ακόμη φορά τις ελπίδες της για παγκόσμια ειρήνη και αρμονική συνύπαρξη των λαών πάνω στη νέα αυτή υπερεθνική δομή.

Σήμερα, 60 χρόνια αργότερα και αντίθετα με τις εκτιμήσεις των ρομαντικών της μεταπολεμικής εποχής, ο ΟΗΕ βρίσκεται αντιμέτωπος με δριμεία κριτική για την αποτελεσματικότητα των δομών του καθώς και της ικανότητά του να επιβάλλει τις αποφάσεις του στα κράτη-μέλη. Ως συνέπεια, τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός βρίσκεται σε μια διαδικασία αναμόρφωσης, προσπαθώντας να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των διάφορων Επιτροπών του και θέτοντας αισιόδοξους μεν, μετρήσιμους δε στόχους (βλέπε Millennium Development Goals).

Παρ’ όλα αυτά, μια διαδικασία αναμόρφωσης δε θα μπορέσει να είναι πλήρης αν δε συμπεριλάβει και τη δημιουργία ενός νέου σώματος στους κόλπους του ΟΗΕ, ήτοι μιας Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας απευθείας εκλεγμένη από τα κράτη που τον απαρτίζουν. Η ιδέα ύπαρξης Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας δεν είναι καινούρια, και πολλοί μάλιστα διαπιστώνουν ψήγματά της στο ίδιο το προοίμιο του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, όπου η φράση «εμείς, οι άνθρωποι των ηνωμένων εθνών» αντικατέστησε τη φράση «τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη»- όρος που παραδοσιακά χρησιμοποιείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Για τους υπέρμαχους της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας των Ηνωμένων Εθνών, η παρούσα κατάσταση –όπου διπλωματικές αντιπροσωπείες και κυβερνητικοί εντεταλμένοι εκπροσωπούν κάθε κράτος-μέλος- δεν εξυπηρετεί καθ’ουσίαν τους πραγματικούς στόχους του οργανισμού. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός παγκόσμιου αιρετού σώματος θα αυξήσει τη νομιμότητα του οργανισμού, θα ενισχύσει την υποχρέωση λογοδοσίας για τις αποφάσεις του και θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες κάθε κράτους να συμμετέχουν απευθείας σε μια κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση παγκόσμιου βεληνεκούς. Αυτό το είδος «παγκόσμιας κυβέρνησης» θα είναι επιπλέον ανεξάρτητο από τα επιμέρους κρατικά συμφέροντα τα οποία πολλές φορές δυσχεραίνουν τις διαδικασίες του ΟΗΕ, ή ακόμα και τις καταργούν.

Για την προώθηση της δημιουργίας Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας, πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί διεθνώς έχουν αρχίσει εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών αλλά και πίεσης των κυβερνήσεων των κρατών-μελών του ΟΗΕ.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, η Unesco Σερρών συνεπικουρεί προτρέποντας τους Σερραίους πολίτες να ενδιαφερθούν για ένα θέμα που μας αφορά ουσιαστικά, και όχι σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς τα αποτελέσματα της αναμόρφωσης του ΟΗΕ έχουν αντίκτυπο στην πολιτική ζωή όλων των κρατών-μελών.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με το ποια είναι τα οφέλη δημιουργίας Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας, καθώς και το πώς θα μπορούσατε να συμμετέχετε στην προσπάθεια, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα της Εκστρατείας για την Ίδρυση Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας στα Ηνωμένα Έθνη (www.unpacampaign.org)