Το Γυμνάσιο Σκοτούσσας του Ν Σερρών φιλοξένησε ο Όμιλος Σερρών παρουσιάζοντας στο χώρο του εργαστηρίου της Πληροφορικής της ΔΕΠΚΑ την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το παιδί .Αναφέρθηκε στο δικαίωμα του παιδιού να έχει εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα του καθαρού και πολύ νερού.

Παρουσίασε το *Διεθνές πολικό έτος*, την καμπάνια *Φύτεψε ένα δένδρο*

Και τους παρότρυνε την συμμετοχή του σκολείου στο πρόγραμμα της χιλιετίας ώστε ως το 2015 να έχει εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια.