Το Μουσικό σχολείο της πόλης των Σερρών επισκέφθηκε η Πρόεδρος του Ομίλου Σερρών μετά από πρόσκληση της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου .Οι μαθητές επέλεξαν στο πρόγραμμα της περιβαλλοντικής να εργασθούν για το *Δρόμο του ιερού ποταμού Στρυμόνα* Η πρόεδρος παρουσίασε την φιλοσοφία των δρόμων της Unesco και ανέλισσε τις δράσεις των Ηνωμένων Εθνών και των οργανισμών της. Παρουσίασε την φιλοσοφία του προγράμματος του Δικτύου των *Ιερών Ποταμών* και κατά πόσο ο θεσμός αυτός μπορεί να επηρεάσει την πολιτιστικοί οικονομική ανάπτυξη του Νομού μας.