Ο Όμιλος Unesco Σερρών πρότεινε δράσεις προς την Τράπεζα Ιδεών του Δικτύου Δημοσιογράφων για την τουριστική πρόοδο *Ανοιχτοί ορίζοντες* που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών στην ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος τους ,παρουσία Βουλγάρων και Ελλήνων Δημοσιογράφων στα πλαίσια του Προγράμματος Intereg-3.