Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποδείξει το 2001-2010 ως “διεθνή δεκαετία για έναν πολιτισμό της ειρήνης και πολιτική της μη βίας για τα παιδιά του κόσμου.” Όχι μόνο θα έπρεπε οι νέοι να ωφεληθούν από αυτήν την σφαιρική μετακίνηση, αλλά πρέπει να εξουσιοδοτηθούν για να διαδραματίσουν έναν κύριο ρόλο στη δημιουργία ενός πολιτισμού της ειρήνης. Το θέμα του φετινού διεθνούς διαγωνισμού κειμένου είναι “Ο ρόλος των μέσων και των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού κόσμου.” Οι νέοι από όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν τις δημιουργικές ιδέες τους σχετικά με αυτό το θέμα. * Αυτό το θέμα ήταν το κεντρικό θέμα που συζητήθηκε στο ευρω-μεσογειακό φόρουμ νεολαίας της ΟΥΝΕΣΚΟ που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2006. Θέμα: “Ο ρόλος των μέσων και των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών στην οικοδόμηση μιας TV ειρηνικών κόσμων” – -, του ραδιοφώνου, Διαδικτύου και άλλων μορφών μέσων έχει τη μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση των ζωών και της κοινωνίας μας. Αυτό που πρέπει να είναι ο ρόλος των μέσων και των τεχνολογιών επικοινωνιών στο μέλλον. Πώς θα χρησιμοποιούσατε αυτά τα διάφορα εργαλεία της επικοινωνίας για να βοηθήσετε να δημιουργήσετε έναν καλύτερο κόσμο. Οδηγίες: 1.Το κείμενο μπορούν να υποβληθούν από τον καθένα μέχρι 25 ετών σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες ηλικίας: α) Παιδιά (ηλικίες μέχρι 14) β) τη νεολαία (ηλικίες 15 – 25) 2. Το κείμενο πρέπει να είναι 800 λέξεις ή λιγότερο, που δακτυλογραφούνται στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά ή γερμανικά 3. Το κείμενο πρέπει να έχει μια σελίδα κάλυψης που δείχνει (1) τον τίτλο του κειμένου,κατηγορίας (παιδιά ή νεολαία) (2) (3) η ηλικία υπηκοότητας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αριθμού fax τηλεφωνικού αριθμού διευθύνσεων ονόματός σας (4) (5) (6) (7) (8) (9) και να σταλεί ως τις 30 Ιουνίου (10)Μπορεί να συμετέχει και μία τάξη ,οπότε θα βάλει το σχολικό όνομα φύλων ..2007 (11) και να βαθμολογήσει (12) τους δασκάλους αρίθμησης λέξης και οι διευθυντές νεολαίας μπορούν να υποβάλουν μια συλλογή των κειμένων από την κατηγορία ή την ομάδα τους. Παρακαλώ εσωκλείστε τα ονόματα καταλόγων συμμετεχόντων και το όνομα και ελάτε σε επαφή με τις πληροφορίες του δασκάλου ή του διευθυντή που θα το υποβάλει . (Οι καταχωρήσεις που δεν είναι σωστά τοποθετημένες δεν θα εξεταστούν.) 4. Οι καταχωρήσεις μπορούν να υποβληθούν με ταχυδρομικό ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 5. Τα κείμενα πρέπει να είναι αρχικά και αδημοσίευτα. 6. Το δοκίμιο πρέπει να γραφτεί από ένα άτομο. Τα συνυπογράφοντα δοκίμια δεν γίνονται αποδεκτά. 7. Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων που εισάγονται θα ανήκουν στους χορηγούς. Προθεσμία: Οι καταχωρήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου, το 2007. Απονέμει: Τα ακόλουθα βραβεία θα δοθούν στην κατηγορία των παιδιών και την κατηγορία νεολαίας αντίστοιχα: 1$ο βραβείο: Πιστοποιητικό και βραβείο 100.000 γεν (περ. USS840)… 1 2$ο βραβείο εισερχόμενων: Πιστοποιητικό και βραβείο 50.000 γεν (περ. USS420)… 3$ο βραβείο 2 εισερχόμενων: Πιστοποιητικό και δώρο… 5 εισερχόμενοι

Διοργανωτές οι. Organized by The Goi Peace Foundation and UNESCO
Endorsed by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan ,Japan Broadcasting Corporation, Nikkei Inc.Tokyo Metropolitan Board of Education ,Supported by Japan Airlines and Tombow Pencil Co., Ltd.

Περισσότερες πληροφορίες

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=53046&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html