Εκπρόσωπος του Ομίλου μας συμμετείχε στην συνάντηση Νέων από όλο τον κόσμο χθες στις 24 Απριλίου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την Οδική Ασφάλεια Νέων στα Η.Ε

Υποστηριγμένη η συνάντηση των νέων από όλο τον κόσμο από τα ΗΕ προσκαλεί στην ευαισθητοποίηση για τις κυβερνήσεις, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα μέσα, τη βιομηχανία ψυχαγωγίας, και τις νεολαίες οι ίδιοι να λάβουν μέτρα να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια για τους νέους . Περίπου 400 συμμετέχοντες στη συνέλευση της παγκόσμιας νεολαίας, σ ένα διήμερο που ολοκληρώθηκε χθες στα Η.Ε στη Γενεύη, εξέδωσαν μια δήλωση πιέζοντας τους νέους “να σταθούν επάνω και να συμμετέχουν στις τοπικά, εθνικά και διεθνής εκστρατείες οδικής ασφάλειας και τα προγράμματα.” Δέσμευσαν να θέσουν το παράδειγμά τους για άλλους με τη λήψη των πρακτικών μέτρων, από πάντα να φορέσουν τις ζώνες ασφαλείας και τα κράνη μοτοσικλετών να απόσχουν από την ταχύτητα ή την οδήγηση ποτών. Οι εκπρόσωποι νεολαίας, που παρευρέθηκαν τουλάχιστον από 100 χώρες, κάλεσαν επίσης τους ενηλίκους, “οι ήρωές μας και οι σύμβουλοί μας… για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για μας όταν είμαστε στο δρόμο, και για να χρησιμεύσουμε ως τα οδικά πρότυπα για την ασφαλή συμπεριφορά κυκλοφορίας.” Η συνέλευση παγκόσμιας νεολαίας οργανώθηκε ως τμήμα της πρώτης εβδομάδας οδικής ασφάλειας των Η.Ε , η οποία έιχε ως θέμα αυτό το έτος την εστιάσει στον αντίκτυπο στους νέους. Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) διαπίστωσε ότι οι συντριβές οδικής κυκλοφορίας έχουν γίνει η κύρια αιτία του θανάτου για τα άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 24, με σχεδόν 400.000 ανθρώπους σε εκείνη την ηλικία σκοτώνεται κάθε έτος και εκατομμύρια άλλα που τραυματίζονται μόνιμα. Η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων των θανάτων εμφανίζεται σε χαμηλό – και μεσαίου εισοδήματος χώρες, και η έκθεση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, κατά μέσον όρο, οι συντριβές κόστισαν σε αυτές τις χώρες περισσότερα από ένα τοις εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος τους (ΑΕΠ) στην υγειονομική περίθαλψη, το υλικό και άλλες δαπάνες. Σε μια διεύθυνση από την τηλεοπτική-σύνδεση στη Γενεύη που συλλέγει, η γενική συνέλευση ο Πρόεδρος Sheikha Haya Rashed Al Khalifa είπε ότι υπήρξε μια “πρωτοφανής” παγκόσμια ορμή τώρα στην οδική ασφάλεια. Η γενική συνέλευση έχει εγκρίνει μια σειρά ψηφισμάτων σχετικά με το ζήτημα καλώντας τα κράτη μέλη να εφαρμόσει την πιό σκληρή προληπτική δράση, και τα Η.Ε επίσης έχουν συστήσει στις χώρες ,τη τρίτη Κυριακή το Νοέμβριο κάθε έτος ως παγκόσμιο Μέρα της υπενθύμισης “για τα θύματα οδικής κυκλοφορίας. Το Sheikha Haya είπε ότι ελπίζει οι εκπρόσωποι να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το επίκεντρο από αυτή την εβδομάδα συλλέγοντας “για να ωθήσουν για μεγαλύτερη προσοχή που δίνεται στην οδική ασφάλεια μέσα στις χώρες σας” και τον υπόλοιπο κόσμο. “ελπίζω ότι μέσω της εκστρατείας σας μπορείτε να πείσετε τους κοινοτικούς ηγέτες, τον ιδιωτικό τομέα, το NGOs (μη κυβερνητικές οργανώσεις) και την κοινωνία πολιτών, τις προσωπικότητες και τα μέσα για να δεχθείτε την πρόκληση και να ενεργήσετε ως πρότυπα ρόλου για την αιτία,” αυτή .