*Ο ουρανός ανήκει σε όλου μας.*

Πρέπει να εμποδίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου αμέσως, και να αρχίσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ποικίλες προσεγγίσεις εξετάζονται στην Ουάσιγκτον.

Ο Όμιλος μας συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης με ε-καμπάνια στέλνοντας το κείμενο υποστήριξης του στόχου της Ημέρας

The United States must:

1. Freeze global warming pollution now, and cut it at least 80% by 2050.

2. NOT give away pollution permits & NOT “grandfather” today’s polluters. Every company must pay to pollute.

3.Use all pollution revenue for public purposes, like renewable energy, green jobs, and helping people cope with climate change.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
http://action.earthday.net/dia/organizationsORG/EDN/stat_petitions/sky3.html