Πραγματοποιήθηκε η έναρξη της περίοδου Δημόσιας Διαβούλευσης επί της ΧΑΡΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. Την επίσημη ανακοίνωση έκανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Έργου Πολιτών Δρ. Στέλιος Συρμόγλου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την ευκαιρία της εξαγγελίας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, για τη δημιουργία φορέα για τον κοινωνικό εθελοντισμό, υπό την ονομασία “Εθελοντών Κοινωνία” και υπό την αιγίδα του Έργου Πολιτών.
Από σήμερα η Χάρτα, όπως αναφέρεται και στο Προοίμιό της, «παραδίδεται στα χέρια των εκπροσώπων της Κοινωνίας Πολιτών», δηλαδή στο δευτεροβάθμιο όργανο των εθελοντικών Οργανώσεων, την Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος και το Εθνικό Συμβούλιο Οργανώσεων Νέων Ελλάδος, με την ταυτόχρονη ενθάρρυνση προς τους άλλους ομόσπονδους φορείς και θεσμικούς αποδέκτες, που φέρουν τη νομιμοποίηση της αντιπροσωπευτικότητας, να συμμετάσχουν ενεργά στη Δημόσια Διαβούλευση, η οποία θα γεννήσει το τελικό κείμενο αρχών και θα αναδείξει το Φορέα Διαχείρισης της Χάρτας.
Η ΧΑΡΤΑ είναι κείμενο ελεύθερο και ανοικτό σε κάθε απαλοιφή, προσθήκη ή αναδιατύπωση. Ομοίως ισχύει και για το τεχνικό μέρος της διαβούλευσης και την χρονική περίοδο που θα διαρκέσει. Το Έργο Πολιτών διατηρεί το «παρών» του μόνο ως συνεγγυητής του εγχειρήματος και αρωγός σε κάθε δυσκολία, ώστε να τελεσφορήσει η ευρύτερη και διαφανέστερη δυνατή συμμετοχή και το τελικό κείμενο να απηχεί την πραγματική και ανόθευτη βούληση των ιδίων των Οργανώσεων, αυτών των ιδίων των μελών της Κοινωνίας Πολιτών, ως ένα ιστορικό, θεμελιακό κείμενο αυτορρύθμισης.
Στην εκδήλωση συμμετείχε η πρόεδρος του Ομίλου Unesco κ Καίτη Εμμανουηλίδου