17-6-2007

Έχοντας ως θέμα “Ερήμωση και αλλαγή κλίματος – μια σφαιρική πρόκληση” ο Όμιλος UNESCO Σερρών θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική καμπάνια και Ραδιοφωνική εκπομπή στο www.roonfm.net ενταγμένη στο web Radio του UN