15-6-2007

Ο Όμιλος UNESCO Σερρών θέλοντας να συνδέσει τον Νομό Σερρών με την παρουσία εδώ και 3 τρία χρόνια παραγωγής ρεύματος με ανεμογεννήτριες απέστειλε σε 13.οοο φίλους Ηλεκτρονική κάρτα με θέμα του έτους http://www.windday.eu/index.php?id=694