22-23-24/6/2007

Στα πλαίσια του προγράμματος Ο Δρόμος του *Ιερού ποταμού Στρυμόνα* αειφόρος πολιτιστική διαδρομή του Ομίλου UNESCO των Σερρών ,θα πραγματοποιηθεί έκθεση
-*Πολικό έτος 2007-Λειώνουν οι πάγοι. Ένα καυτό θέμα-*
– Για 9η χρονιά θα βραβευθούν οι περιβαλλοντικές εργασίες των Γυμνασίων του Νομού,και οι εργασίες της Αγωγής Υγείας .
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Στρατόπεδρο . Εμμανουήλ Παπα
Η εκδήλωση εντάσσεται στα Ελευθέρια 2007 σε συνεργασία με τον Δήμο Σερρών και την ΔΕΠΚΑ