Κα Ντόρα Μπακογιάννη 17-7-2007
Υπουργό Εξωτερικών πρωτ 49
Υπουργείο Εξωτερικών
Βασιλίσσης Σοφίας 1
Αθήνα 106 71

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση της Συμμαχίας Eνάντια στη Φτώχεια για τη δήλωσή σας την Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 ότι στόχος της Ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρξει αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας στο 0,51% του ΑΕΕ ως το έτος 2010 και παράλληλα να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας της αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας.
Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας από κοινού με άλλες αναπτυγμένες χώρες για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.
Ωστόσο, απομένουν να ληφθούν μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και να αποτελέσει μια ουσιώδη συνεισφορά στον αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ο Όμιλος μας μέλος της Συμμαχίας Ενάντια στη Φτώχεια, και του Παγκόσμιου Καλέσματος για Δράση Ενάντια στη Φτώχεια (GCAP), καλεί την ελληνική κυβέρνηση:
• Να υιοθετήσει και να επικοινωνήσει δεσμευτικό ετήσιο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου του 0.51% του ΑΕΕ ως το 2010, το οποίο θα αξιολογείται σε ετήσια βάση.

• Να κατευθύνει τους πόρους προς τις φτωχότερες χώρες του κόσμου με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και της ανισότητας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 69% της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας κατευθύνεται σε χώρες μέσου εισοδήματος ενώ μόνο το 23% προορίζεται για τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Πρέπει να γίνει άμεση αντιστροφή των προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας ώστε στόχος της να αποτελεί η καταπολέμηση της φτώχειας.

• Να αυξηθεί η διαφάνεια της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας και πολιτικής και να αναπτυχθεί σύστημα λογοδοσίας για την παροχή και κατανομή της βοήθειας.

• Να εξασφαλίσει ότι η όποια εμπλοκή της επιχειρηματικής κοινότητας στα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας θα πραγματοποιείται με απόλυτη διαφάνεια και με τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Επίσης να εξασφαλίσει ότι τέτοιες συνεργασίες δεν θα υπονομεύουν τις δημοσίες υπηρεσίες των επωφελούμενων χωρών.

• Να βάλει άμεσο τέλος στην παροχή δεσμευμένης σε εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες βοήθεια. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά (26.4%) δεσμευμένης βοήθειας, μειόνοντας την συνολική αξία αλλά και περιορίζοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.

Σας πληροφορούμε ότι αποστείλαμε την παρούσα επιστολή στον Υφυπουργό Εξωτερικών, κο Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Με τιμή
Καίτη Εμμανουηλίδου
Πρόεδρος