Στα 26α Γερακίνεια συμμετέχει ο Όμιλος UNESCO Σερρών παρουσιάζοντας το *Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 *που όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το επόμενο χρόνο.Ταυτόχρονα θα παρουσιασθεί το *Διεθνές Ινστιτούτο για τη χρήση Micro-Algae* , διακυβερνητικό θεσμικό πρόγραμμα Spirulina (IIMSAM) το οποίο εργάζεται για να προωθήσει της χρήσης Spirulina ενάντια στο υποσιτισμό.