Στο Βελιγράδι στις εργασίες της 6ης Συνόδου των Υπουργών Περιβάλλοντος της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/welcome.html , στο worktable για τις ΜΚΟ συμμετέχει ο Όμιλος UNESCO Σερρών μέλος του *Δικτύου των Βουνών*, φορέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας .
Η πρόταση του Ομίλου Σερρών θα είναι η συνεργασία των Βουνών των χωρών που αναλαμβάνουν στο μέλλον τις Ολυμπιάδες. Η UNESCO Σερρών μέσα από εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προβάλει το Μυθολογικό βουνό Παγγαίο του Νομού μας και τον Θεό Ποταμό Στρυμόνα ,στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που πραγματοποιούν από την *Αθήνα 2004* και πέρα όλες οι Ολυμπιάδες. Η *Αθήνα 2004* ήταν η πρώτη Green Ολυμπιάδα. Στην δική μας περιοχή θα παρουσιάζουμε τα βουνά των περιοχών τους με τους μύθους τους, τα τραγούδια τους, τα ήθη και έθιμα, τα προϊόντα τους την διατροφή τους .
Ταυτόχρονα ο Όμιλος UNESCO Σερρών θα παρουσιάσει τον Χρυσαετό ,την Λεβάντα και την βιδρα είδη της Βιοπικοιλότητας μας που είναι υπό εξαφάνιση, στο worktable του CountDown-Save Biodiversity 2010. http://www.countdown2010.net/ φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του World Conservation Union http://www.iucnredlist.org/ .
Στους οργανισμούς αυτούς είναι μέλος ο φορέας μας τα 3 τελευταία χρόνια.