Η Unesco σε συνεργασία με την Ε.Ε καλεί τους ηλικίας 16-18 από την Ευρώπη να συμμετέχουν με την υποβολή ενός πόστερ ή ενός έργου ζωγραφικής που θα έχει θέμα το αντίκτυπο της περιβαλλοντικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το δημιουργικό όραμά τους μπορεί να βοηθήσει να βελτιώσει την πληροφόρηση μεταξύ των συμμαθητών, των δασκάλων, των οικογενειών και άλλων. Οι χώρες της Αφρικής αντιμετωπίζουν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η περιοχή της νότιας Σαχάρας περιοχή με ιδιαίτερες τεράστιες προκλήσεις προσώπων στους τομείς της αλλαγής κλίματος, ύδρευση , ενέργεια και βιώσιμος τουρισμός που τονίζονται ως θέματα στο φετινό βραβείο της νεολαίας και της ανάπτυξης. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες παγκοσμίως επηρεάζονται με την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου όπως και η καθαρή πρόσβαση ύδατος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Οι νικητές από κάθε χώρα θα προσκληθούν μαζί με τους δασκάλους τους για μια διήμερη παραμονή στις Βρυξέλλες. Σ αυτή την επίσκεψη θα παραλάβουν το βραβείο-σε μια τελετή ως εθνικοί νικητές. Το βραβείο θα είναι ένα ταξίδι στην Αφρική που θα δοθεί στους νικητές και τους δασκάλους τους. Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς δράστες στην υποστήριξη της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις χώρες του τρίτου κόσμου, ο κύριος στόχος για τους νικητές που θα ταξιδεύσουν στην Αφρική θα είναι να δουν τη Βοήθεια για την Ανάπτυξη της ΕΕ στη δράση. Θα επισκεφτούν τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πρωτοβουλιών από τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς επίσης και την Επιτροπή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα είναι σε θέση να διαβιβάσουν τα μηνύματα για την αλλαγή κλίματος στα προγράμματα στην Αφρικής και να συνεργασθούν με τον κ Louis Michel Ευρωπαϊκό Επίτροπο για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Πληροφορίες http://www.dyp2007.org/ww/en/pub/dyp2007/homepage.htmhttp://www.dyp2007.org/ww/en/pub/dyp2007/info/welcome_message.htm