Στην αίθουσα της ΔΕΠΚΑ την Κυριακή στις 10-12-2007 και ώρα 7.μ.μ το ΚΕΚ της Νομαρχίας Σερρών θα δώσει τα διπλώματα στους 20 παλιννοστούντες που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη γραφείου.
Θα παρουσιασθεί η μελέτη από στελέχη του ΚΕΚ για την επανένταξη των μεταναστών. Η πρόεδρος του Ομίλου Σερρών κ. Καίτη Εμμανουηλίδου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του Ομίλου για το* Κέντρο Μεταναστών και UNESCO *