Διεθνής διαγωνισμός για το σχέδιο ενός εμβλήματος για τη
*Συνθήκη της Προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς*

Η UNESCO αναγγέλλει έναν διαγωνισμό για το σχέδιο ενός εμβλήματος που θα απεικονίζει καλύτερα τους σκοπούς και το πνεύμα της Συνθήκης για να δώσει τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην άυλη κληρονομιά και την προστασία του. Η UNESCO προσκαλεί τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες γραφίστες σχεδιαστές, τους καλλιτέχνες, και τους επαγγελματίες της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς από όλα τα κράτη μέλη της. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει ένα ενιαίο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου ενός μαύρου και ενός λευκού και μιας έκδοσης χρώματος. Η προθεσμία για τις υποβολές πρέπει να φθάσουν στην UNESCO στις 15 Φεβρουαρίου 2008.
Στην τρίτη σύνοδό της UNESCO στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 2008, η Επιτροπή θα επιλέξει το καλύτερο σχέδιο και θα του απονείμει ένα βραβείο US15,000. Αυτό θα χρησιμεύσει έπειτα ως το επίσημο έμβλημα της Συνθήκης. Πληροφορίες http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=EN&pg=00135