Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα , στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων στο προσφυγικό ζήτημα, και με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου, προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό μεταξύ
των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Α΄ τάξης των
ΕΠΑΛ.
Το θέμα του φετινού Διαγωνισμού συνδέεται με την εκστρατεία ενημέρωσης της Ύπατης
Αρμοστίας πάνω σε θέματα προστασίας προσφύγων στην Ελλάδα και αφορά στις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να βρουν ένα ασφαλές
περιβάλλον επιβίωσης.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. Οι εργασίες των μαθητών μπορούν να
έχουν τη μορφή γραπτού άρθρου (600- 800 λέξεις), φωτογραφίας (20Χ25 ή 20Χ30 εκ) ή
διαφημιστικού μηνύματος-βίντεο (διάρκειας 20 περίπου δευτερολέπτων ) και το θέμα έχει
ως εξής:
«Είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες από τη στιγμή που
διωκόμενοι παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς στην προσπάθειά τους να βρουν ένα
ασφαλές περιβάλλον επιβίωσης. Αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και κινδύνους για
να περάσουν τα σύνορα. Συναντούν επιφύλαξη και άρνηση όταν ζητούν άσυλο. Συχνά
κρατούνται σε χώρους που δεν διασφαλίζουν την υγεία και την αξιοπρέπειά τους.
Αλλά όταν κατορθώνουν να γίνουν δεκτοί στη χώρα υποδοχής, συναντούν σοβαρά
προβλήματα σε ό,τι αφορά στην ένταξη και την αποδοχή τους στο νέο περιβάλλον με
τρόπο που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και για αυτούς.»
Να διατυπώσετε τις σκέψεις και τις απόψεις σας σχετικά με τα παραπάνω
γράφοντας ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας ή φωτογραφίζοντας ένα
σχετικό θέμα ή παράγοντας ένα βίντεο.
Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό φωτογραφίας και «διαφημιστικού» μηνύματος.
Τα έργα που θα προταθούν πρέπει να αφορμώνται από το θέμα του εφετινού
διαγωνισμού. Είναι σημαντικό, εξάλλου, τα θέματά τους να σχετίζονται με τη σχολική ζωή ή τις
εμπειρίες των μαθητών / μαθητριών στην περιοχή, όπου κατοικούν.
Τα έργα που θα υποβληθούν για κρίση στο διαγωνισμό (ταινίες και φωτογραφίες) δεν
επιστρέφονται.
Η Ύπατη Αρμοστεία έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί και να αξιοποιεί τα έργα που θα
υποβληθούν στο διαγωνισμό μέσα από τα έντυπα που εκδίδει ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει
επωφελή για την προώθηση των σκοπών της.
Ειδικότερα:
Για το Διαγωνισμό «διαφημιστικού» μηνύματος
Στο διαγωνισμό οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να πάρουν μέρος ατομικά ή ομαδικά.
Τα «διαφημιστικά» μηνύματα (σποτ) που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό πρέπει να
σταλούν σε DVD ή βίντεο (VHS, Hi8, D.V. Beta SP, Digital Beta). Η διάρκειά τους πρέπει να
είναι όση μιας συνηθισμένης διαφήμισης στην τηλεόραση και σε κάθε περίπτωση καθένα από
αυτά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα. Κάθε πρόταση πρέπει να υποβληθεί σε δύο
(2) αντίγραφα.
Η ιδέα, η μορφή και τα μηνύματα πρέπει να είναι δημιουργία των μαθητών. Μπορούν,
όμως, να συμβουλευτούν καθηγητές ή ειδικούς για τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την τελική
επεξεργασία της ταινίας.
Κάθε μαθητής ή ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με μία έως τρεις προτάσεις
«διαφημιστικού» μηνύματος.
Τα έργα που θα βραβευτούν θα καταβληθεί προσπάθεια να προβληθούν από τους
κεντρικούς και τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ως «διαφημιστικά» μηνύματα κοινωνικού
περιεχομένου.
Οι μαθητές θα συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής, την οποία θα
υποβάλουν μαζί με την πρόταση διαφημιστικού μηνύματος.
Για το Διαγωνισμό φωτογραφίας
Στο διαγωνισμό οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να πάρουν μέρος ατομικά ή ομαδικά.
Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό μπορούν να είναι έγχρωμες ή
ασπρόμαυρες, αναλογικές ή ψηφιακές, διαστάσεων περίπου 20 Χ 25 ή 20 Χ 30 εκατοστών.
Μαζί με τις φωτογραφίες πρέπει να αποσταλεί και το αρνητικό τους (ή η δισκέτα, αν είναι
ψηφιακές φωτογραφίες). Οι μαθητές θα αναγράψουν στο πίσω μέρος των φωτογραφιών
τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολική μονάδα που
ανήκουν). Επίσης θα συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής, την οποία θα
υποβάλλουν μαζί με τη φωτογραφία.
Η ιδέα και η εκτέλεσή της πρέπει να είναι δημιουργία των μαθητών. Στην επεξεργασία του
φιλμ και την εκτύπωση μπορούν να συνεργαστούν με ειδικούς ή να αξιοποιήσουν το
εργαστήριο του σχολείου (εφόσον υπάρχει).
Κάθε μαθητής ή ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 3 διαφορετικές φωτογραφίες.
Κάθε φωτογραφία πρέπει να υποβληθεί σε τρία (3) αντίτυπα.
Η Ύπατη Αρμοστεία θα αξιοποιήσει υλικό από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο
διαγωνισμό στα σχετικά έντυπα που θα εκδώσει.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αφού συγκεντρώσουν το υλικό (φωτογραφίες,
διαφημιστικά μηνύματα), θα το αποστείλουν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης που ανήκουν,
η οποία με τη σειρά της θα τα αποστείλει συγκεντρωτικά μέχρι 6 Ιουνίου .Ο διαγωνισμός υποστηριζεται απο το Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερες πληροφορίες
6932755008 serres.for.unesco@gmail.com