Ο δρόμος των Μυθολογικών Βουνών. Παγγαίο και Ολυμπιακές πόλεις.
-Ελευθέρια 2008-

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO συμμετέχει στα *Ελευθέρια 2008* με την έκθεση φωτογραφίας της Team for the world * Σινικό τείχος-Πεκίνο* με φωτογραφίες του κ.Γιώργου Καζατζόπουλου. Η δράση εντάσσεται στη ανάπτυξη των Ορεινών Όγκων του Νομού μας μέσα από τις αειφόρους διαδρομές που προωθεί το Συμβουλίου της Ευρώπης, που εφαρμόζει την πολιτική της UNESCO για προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με δράσεις προβολής των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής που είναι σε δίκτυο .Ο Όμιλος εντάχθηκε στο *Δίκτυο των Βουνών * του Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος με την αειφορο διαδρομή του *Μυθολογικού μας Βουνού-Παγγαίο και Ολυμπιακές πόλεις*