Ο Όμιλος Σερρών για Unescο μέλος της Αστροπύλης Σερρών συμμετέχει στην *2η Αστροβραδιά 2008 *με την Global Digital Photo (παγκόσμια ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας) του Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη των Βουνών ICIMOD του Φόρουμ των Βουνών Mountain Forum ,του Δικτύου των βουνών Mountain Partnership μέλος του οποίου είναι ο Όμιλος.

Το θέμα της έκθεσης είναι *Bουνά και Άνθρωπος*. Η έκθεση θα παρουσιασθεί ψηφιακά

Οι φωτογραφίες θα παρουσιάσουν 4 ενότητες:

* Βουνά – Geo/φυσικά στοιχεία (σειρά βουνών, ορεινός όγκος, τοπίο βουνών, rangeland μεγάλου υψομέτρου, οργανισμοί του νερού, καταρράκτες, ποταμοί, κ.λπ.)

* Βουνά σε κίνδυνο /καταστροφές (καθιζήσεις εδάφους, πλημμύρες, σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, ενδεχομένως επικίνδυνες παγετώδεις λίμνες, κατολισθήσεις λάσπης, επικίνδυνοι δρόμοι, ίχνη & διασταυρώσεις ποταμών, κ.λπ.)

* Άνθρωποι – Livelihoods (καλλιέργεια, εναλλασσόμενη καλλιέργεια, βοσκή , κυνήγι, αλιεία, transhumance, εμπόριο, porterage, τουρισμός, κ.λπ.)

* Άνθρωποι – πολιτισμός (φεστιβάλ, ιεροτελεστίες της μετάβασης, του χορού, του έθνους, κ.λπ.

Επίσης θα προβληθεί ψηφιακή έκθεση παιδικής ζωγραφικής από τον 18ο Παγκόσμιο ετήσιο διαγωνισμό του UNEP, που παρουσιάσθηκε τον Μάιο από το Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια του συνεδρίου του για τις Κλιματολογικές Αλλαγές http://www.unep.org/tunza/children/inner.asp?ct=competitions&comp=int_comp&int_comp=18th

Ταυτόχρονα θα παρουσιασθεί ψηφιακό υλικό αφιερωμένο στο *Έτος Πλανήτης Γη* και ψηφιακό υλικό του *Διεθνούς έτους Πατάτας*
http://www.icimod.org/photocontest/page/11/