Η επιλογή αυτού του θέματος για την Διεθνή Ημέρα των Νέων 12-8-2008 είναι γιατί έχει αναγνωρισθεί ότι είναι γεγονός, ότι η αλλαγή του κλίματος έχει αρχίσει ήδη να καταστρέφει την γη και να μεγαλώνει τα αποτελέσματα της ένδειας και της πείνας. Αυτή την κατάσταση θα αντιμετωπίσουν στη δική τους ζωή. Οι νέοι καλούνται να προσθέσουν όλο και περισσότερο τις φωνές τους στην πρόσκληση για τη δράση στην αλλαγή κλίματος. Είναι σημαντικό να συμμετέχει ενεργά η νεολαία στους τομείς της ετοιμότητας, της μείωσης κινδύνου, της προσαρμογής και του μετριασμού:

* Η μείωση κινδύνου προπαρασκευής και καταστροφής είναι για την οικοδόμηση των μεμονωμένων και κοινοτικών ικανοτήτων έτσι ώστε η πιθανότητα αλλαγή-προκληθεισών από το κλίμα των καταστροφών να μειώνεται και οι άνθρωποι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα , γρήγορα και αποτελεσματικά.

* Η προσαρμογή συνεπάγεται σε ενέργειες που θα μετριάσουν την ζημιά, και θα προετοιμαστούν για να εκμεταλλευτούν τα οφέλη, από την αλλαγή του κλίματος.

* Ο μετριασμός συνεπάγεται σε ενέργειες που θα ελαχιστοποιούν ή θα μειώνουν τις δυσμενείς επιδράσεις της αλλαγής κλίματος.

Η Διεθνής ημέρα των Νέων , δίνει στον κόσμο μια ευκαιρία να αναγνωρίσει τη δυνατότητα της νεολαίας, για να γιορτάσει τα επιτεύγματά τους, και να προτείνουν σχέδιο και τρόπους για να δεσμευθούν καλύτερα οι νέοι και να λάβουν επιτυχώς μέτρα στην ανάπτυξη των κοινωνιών τους.

Παρουσιάζετε μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες που συναθροίζονται για να εξασφαλίσουν : ότι οι νέοι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Ανακαλύψτε πώς οι νέοι μπορούν να βρουν το κοινωνικό περιβάλλον για να συμμετέχουν, να επηρεάσουν, και να ωφεληθούν από τις παγκόσμιες και τοπικές απαντήσεις στην αλλαγή κλίματος!

Ο Όμιλος Unesco Σερρών, η ΠΡΑΞΙΣ, το Συμβούλιο Nνεολαίας του Δήμου Σερρών, η ομάδα νέων “Youth Voices Against Racism” η ΣΟΦΙΑ θα πραγματοποιήσουν έκθεση δράσεων για το θέμα του έτους στην Πλατεία ελευθερίας και ταυτόχρονα θα προβάλλουν τις θέσεις τους για την αντιρατσιστική εκστρατεία που ανέλαβαν για το Youth Forum στην Bologna που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Σεπτέμβρη με την συμμετοχή τους.