Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι να επιτρέψει σε όλα τα άτομα που είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι μιας τρίτης χώρας αλλά διαμένουν στην Ένωση να παραθέσουν τις εμπειρίες τους από τη ζωή του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή η έννοια της ζωής του πολίτη που διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή στη δραστηριότητα αυτή νέων που διαμένουν στο εσωτερικό της χωρίς να είναι απαραίτητα πολίτες της και αφετέρου να θίξει μια ευρεία διάσταση της έννοιας της ιθαγένειας. Για το σκοπό αυτό, νέοι ηλικίας 16 ετών και άνω, ιδιαίτερα όσοι σπουδάζουν τέχνη και γραφιστική, καλούνται να εργαστούν ατομικά για τη δημιουργία ενός κόμικ μίας σελίδας χωρίς διαλόγους, το οποίο θα έχει ως θέμα την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα απαντά στην παρακάτω ερώτηση: «Τι θα πει πολίτης στην Ευρώπη;»
Θέμα του διαγωνισμού Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και ιθαγένεια» με αντικείμενο τη δημιουργία ενός κόμικ μίας σελίδας χωρίς λόγια. Θέμα του κόμικ θα είναι η ιθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για όσους είναι πολίτες της όσο και γι’ αυτούς που απλώς κατοικούν στο εσωτερικό της.
Ποιος μπορεί να λάβει μέρος ; Ο διαγωνισμός απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές τέχνης και γραφιστικής ηλικίας 16 ετών και πάνω που κατοικούν σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο είναι επίσης ανοιχτός σε οποιονδήποτε νέο ηλικίας 16 ετών και πάνω που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιαφέρεται για το θέμα.Το κόμικ πρέπει να συνοδεύεται από την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με σημειωμένη την ημερομηνία.
Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στον εθνικό συντονιστή το αργότερα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009. Μόνο όσα έγγραφα φτάσουν στον εθνικό συντονιστή το αργότερα στις 12 Μαρτίου 2009 θα θεωρηθούν έγκυρα.
Ο πρώτος νικητής των ευρωπαϊκών βραβείων θα λάβει μια επιταγή 6.000 ευρώ, ο δεύτερος μια επιταγή 4.000 ευρώ και ο τρίτος μια επιταγή 2.000 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες στο Info-Center Μεταναστών της ΠΡΑΧΙΣ και της Unesco Σερρών. Υπεύθυνη συντονίστρια κ Μαρία Εμμανουηλίδου τηλεφ 6932755008.
Τα κόμικ που θα κερδίσουν τα ευρωπαϊκά βραβεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές ευρωπαϊκές εκστρατείες με θέμα την ιθαγένεια.