Το έτος 2009, σηματοδοτεί την 400η επέτειο της πρώτης αστρονομικής παρατήρησης με τηλεσκόπιο από το Γαλιλαίο. Eχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ, κατόπιν προτάσεως της UNESCO και της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (International Astronomical Union -IAU), ως *Διεθνές έτος Αστρονομίας 2009*.
Το Διεθνές Έτος Αστρονομίας θέλει να βοηθήσει τους πολίτες του πλανήτη Γη να συνειδητοποιήσουν τη θέση τους στο Σύμπαν, να εκτιμήσουν την επίδραση της γνώσης της επιστήμης της Αστρονομίας στην καθημερινή μας ζωή, ώστε η επιστημονική αυτή γνώση να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισορροπημένης και ειρηνικής κοινωνίας.
Στη διάρκεια του έτους αυτού θα γίνει παγκόσμιος εορτασμός για την Αστρονομία και τη συμβολή της στην κοινωνία και τον πολιτισμό, με έμφαση στην εκλαΐκευση, την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Στόχοι: * Επιστημονική συνειδητοποίηση αύξησης μεταξύ του ευρέος κοινού μέσω της επικοινωνίας των επιστημονικών αποτελεσμάτων στην αστρονομία και τους σχετικούς τομείς, καθώς επίσης και η διαδικασία της έρευνας και της κρίσιμης σκέψης που οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα
* Προώθηση στη διαδεδομένη πρόσβαση στην καθολική γνώση της θεμελιώδους επιστήμης μέσα από τον ενθουσιασμό της παρατήρησης του ουρανού, της αστρονομίας, της εμπειρίας
* Εξουσιοδότηση στις αστρονομικές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της έναρξης και της υποκίνησης των διεθνών συνεργασιών
* Υποστήριξη και βελτίωση της επίσημης και άτυπης εκπαίδευσης της επιστήμης στα σχολεία καθώς επίσης και μέσω των κέντρων επιστήμης, των πλανηταρίων και των μουσείων
* Προώθηση μια σύγχρονης εικόνας της επιστήμης και των επιστημόνων για να ενισχύσει τις συνδέσεις μεταξύ της εκπαιδευτικής επιστήμης και των ανθρώπων που σταδιοδρομούν στην επιστήμη, και με αυτόν τον τρόπο να υποκινήσει μια μακροπρόθεσμη αύξηση στην εγγραφή σπουδαστών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, και μια εκτίμηση για τη δια βίου μάθηση
* Να διευκολύνει τους νέους, και να ενισχύσει την ύπαρξη, τα δίκτυα με τη σύνδεση των ερασιτεχνικών αστρονόμων, των εκπαιδευτικών, των επιστημόνων και των επαγγελματιών επικοινωνίας μέσω των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών δραστηριοτήτων
* Να βελτιώσει τη συμμετοχή των γυναικών –να έχουν μια ισορροπημένη αντιπροσώπευση στο επιστημονικό επίπεδο και να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από τις κοινωνικές μειονότητες στις επιστημονικές και σταδιοδρομίες εφαρμοσμένης μηχανικής
*Να διευκολύνει τη συντήρηση και την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μας ,των σκοτεινών δρόμων του ουρανού και ιστορικών αστρονομικών περιοχών, μέσω της συνειδητοποίησης της σημασίας και της συντήρησης των σκοτεινών ουρανών και των αστρονομικών περιοχών για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη κληρονομιά.

Η σχέση της Αστρονομίας με τον Ελληνικό χώρο και πολιτισμό είναι στενότατη, αφού πολλές από τις ανακαλύψεις των βασικών αστρονομικών εννοιών έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Οι Έλληνες φιλόσοφοι και αστρονόμοι έκαναν τους πρώτους υπολογισμούς για το μέγεθος της Γης καθώς και την απόσταση ανάμεσα σε αυτήν, τη Σελήνη και τον Ήλιο, εξήγησαν το φαινόμενο των εκλείψεων, και προσπάθησαν να κατανοήσουν τις κινήσεις των πλανητών (Αρίσταρχος, Πτολεμαίος, Ίππαρχος, κλπ),. Ακόμη και το γεγονός ότι ο γαλαξίας μας αποτελείται από πολυάριθμα αστέρια, σαν τον Ήλιο, τα οποία είναι αμυδρά γιατί απλά βρίσκονται πολύ μακρύτερα, προτάθηκε πριν από σχεδόν 2400 χρόνια από τον Δημόκριτο.

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO σας καλεί να παρακολουθήσετε την επίσημη έναρξη του έτους και το συνέδριο από το http://canalc2.u-strasbg.fr/direct.asp?idEvenement=451 Επίσης συμμετέχει με τις δράσεις της *Αστροπύλης Σερρών* ιδρυτικό μέλος, της οποίας είναι .

Το πρόγραμμα δράσεων για το *Διεθνές έτος Αστρονομίας 2009 *έχει δρομολογηθεί και θα ανακοινωθεί επισήμως σε λίγες ημέρες από την *Αστροπύλη Σερρών* http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6994&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html