Χαρακτηρίζει την ημερομηνία της υιοθέτησης της Συνθήκης σχετικά με τους υδροβιότοπους στις 2 Φεβρουαρίου 1971, στην ιρανική πόλη Ramsar στις ακτές της Κασπίας Θάλασσα. Κάθε έτος από το 1997, οι κυβερνήσεις σ όλο τον κόσμο , οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, και η κοινωνία των πολιτών αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν να αυξήσουν τη ευαισθητοποίηση για τους υδροβιότοπους και των οφελών γενικά από την Συνθήκη Ramsar για τους συμμετέχοντες
Από το 1997 έως σήμερα περισσότερες από 95 χώρες δραστηριοποιούνται μέσω World Wetlands Day με ποικίλες δράσεις ,όπως διαλέξεις ,σεμινάρια, περιπάτους στην φύση, τους διαγωνισμούς τέχνης των παιδιών, τις ημέρες καθαρισμού, προβολή στο ραδιόφωνο και τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις ,επιστολές στις εφημερίδες για πολιτικές υποστήριξης έναρξης νέων πολιτικών υδροβιότοπων, των νέων περιοχών Ramsar, και των νέων προγραμμάτων στο εθνικό επίπεδο.
Οι υδροβιότοποι έχουν τεράστια σημασία για τον άνθρωπο, καθώς συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων και στην διεξαγωγή πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων. Δίνουν νερό για ύδρευση και άρδευση, εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, προστατεύουν από πλημμύρες, ενεργούν ως φίλτρα καθαρισμού ρύπων, μειώνουν τις ζημίες από παγετούς και καύσωνες. Επίσης, φιλοξενούν αλιεύματα και θηράματα, δίνουν πλούσια τροφή στην κτηνοτροφία, παρέχουν ευκαιρίες για αναψυχή, άθληση, οικολογικό τουρισμό, εκπαίδευση και έρευνα. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα είναι συνδεδεμένοι με την ιστορία, τη μυθολογία και την πολιτιστική παράδοση των γύρω περιοχών.

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO,η Οικολογική Κίνηση Σερρών η ΠΡΑΞΙΣ, θα πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική καμπάνια με στόχο την ευαισθητοποίηση για την Ημέρα υδροβιότοπους. Θα παρουσίαση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ramsar στο πρότυπο Δημοτικό σχολείο Κωνσταντίνου Καραμανλή και το πρόγραμμα θα σταλεί σ όλα τα σχολεία της Α/θμιας Ν Σερρών .
Όλοι οι προαναφερόμενοι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της Νομαρχίας Σερρών να γιορτάσει την ημέρα αυτή με συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων φορέων του νομού.