Η ενέργεια σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος και αποτελεί την κινητήρια δύναμη του πολιτισμού, όλων των επιτευγμάτων αλλά και των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στον πλανήτη μας.
Ιδιαίτερα η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τον άνθρωπο αναγνωρίζεται ως ο κυριότερος παράγοντας δημιουργίας σωρείας προβλημάτων, που οδήγησαν σε οικολογική κρίση τον πλανήτη.

Το δεκαετές πρόγραμμα της UNESCO 2005-2014 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη εφαρμόζεται για την σχολική περίοδο 2008-9 στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με θέμα και την ενέργεια. Ο Όμιλος με την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδος Ενέργειας στις 9-13 Φεβρουαρίου προγραμματίζει συνεργασία με τα σχολεία της Α/Θμιας και Β/Θμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ που πραγματοποιείται με την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CLIMANET .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με τη συμβολή του καθενός και της καθεμιάς στο θέμα της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της αποτροπής της κλιματικής αλλαγής.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα αποσκοπεί στο
– Να κατανοήσουν και να αντιληφθούν οι μαθητές ότι κάθε είδους δράση προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. Να γνωρίσουν, μέσα από την ιστορική διαδρομή του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, τη χρήση ενεργειακών πηγών σε κάθε εποχή.
– Να κατανοήσουν ότι η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε σε ενεργειακή κρίση και σε τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με τη δημιουργία μιας σειράς σοβαρών προβλημάτων, που αν δε λυθούν, θα έχουν ως συνέπεια την παρεμπόδιση της ζωής στον πλανήτη.
– Να αντιληφθούν ότι υπάρχουν διαθέσιμες προς χρήση ενεργειακές πηγές ανανεώσιμες και καθαρές, να γνωρίσουν τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε μελλοντικά να συμβάλλουν στη λύση του ενεργειακού προβλήματος και να αναστρέψουν την κακή κατάσταση του περιβάλλοντος.
-Να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές απέναντι στη συνετή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες, βασισμένες στη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας.
– Να αποκτήσουν τελικά την απαιτούμενη γνώση, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για το τι σημαίνει “ενέργεια” και “ζωή”, έτσι ώστε να θελήσουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός μέλλοντος, όπου η ζωή δε θα δηλητηριάζεται από την αλόγιστη χρήση ενέργειας.
Συντονίστρια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι η Εμμανουηλίδου Μαρία .Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στα συμμετέχοντα σχολεία τηλεφ 6932755008

Επισημάνουμε ότι με παρότρυνση του Ομίλου μας ο Δήμος Σερρών υπέγραψε την -ΠΡΑΞΗ- για να πραγματοποιήσει πολιτικές ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Οι δήμαρχοι περισσότερων από 300 ευρωπαϊκών πόλεων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πέρα από το στόχο της ΕΕ 20% μέχρι το 2020. Αυτή η πρωτοβουλία, γνωστή ως συμβόλαιο των δημάρχων, συγκεντρώνει τους δημάρχους των πιό πρωτοποριακών πόλεων της Ευρώπης σε ένα δίκτυο για να ανταλλάξει και να εφαρμόσει τις ορθές πρακτικές και να βελτιώσει τη ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές περιοχές. Η πρώτη επίσημη τελετή του συμβολαίου των δημάρχων θα διοργανωθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2009 ως τμήμα της εβδομάδας βιώσιμης ενέργειας της ΕΕ (EUSEW).