Η UNESCO προσκαλεί τους νέους ερευνητές στις αναπτυσσόμενες χώρες να υποβάλουν αίτηση για τις επιχορηγήσεις μέσω του προγράμματος ερευνητικής UNESCO/Keizo Obuchi υποτροφίας, που χρηματοδοτείται για δέκατη φορά από την Ιαπωνία μέσω του κεφάλαιου–εμπιστοσύνης που αφιερώνεται στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δυναμικών. Το πρόγραμμα – είναι αφιερωμένη στον πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργό Keizo Obuchi που ήταν γνωστός για τη δέσμευσή του για τα ζητήματα ανάπτυξης – προσφορές συνολικά 20 υποτροφίες για μια μέγιστη αξία US$6,000-10,000 κάθε μια. Στοχεύουν στους μεταπτυχιακούς πανεπιστημιακούς ερευνητές με ένα μεταπτυχιακό ή ένα αντίτιμο στον έναν από τέσσερις τομείς: το περιβάλλον, το διαπολιτισμικό διάλογο, τη τεχνολογία ενημέρωσης και επικοινωνιών, και τη ειρηνική επίλυση ψυχικών συγκρούσεων. Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO, Koïchiro Matsuura, καλεί τους πιθανούς υποψηφίους από 144 χώρες για να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες. Οι συμμετοχές πρέπει να φθάσουν στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι πριν από τις 8 Ιανουαρίου 2010. Οι ερευνητές κάτω από 40 ηλικίες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην εθνική Επιτροπή της χώρας τους για την UNESCO, η οποία θα επιλέξει ένα μέγιστο δύο υποψηφίων. Μια πρόσθετη επιτροπή εκλογής των εμπειρογνωμόνων στους τέσσερις ερευνητικούς σχετικούς τομείς θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα προτείνει μια προεπιλογή στο Γενικό Διευθυντή της οργάνωσης. Περισσότερες πληροφ
http://portal.unesco.org/en/ev.php-