Κάθε έτος το βραβείο UNEP Sasakawa τιμά έναν νικητή στον τομέα βιώσιμης ανάπτυξης. Εκτός από τον προσδίδοντας γόητρο του τίτλου, ο νικητής λαμβάνει επίσης ένα βραβείο $200.000 για να του επιτρέψει να συνεχίσει την έρευνα του.
Με ένα διαφορετικό θέμα κάθε έτος, το βραβείο δίνει έμφαση στη βιώσιμη και πρωτότυπη εργασία που ερευνάται σε όλο τον κόσμο. Σ αυτό το έτος που οι ηγέτες απ ολο τον κόσμο συναντιούνται στην Κοπεγχάγη για τη σημαντικότερη διάσκεψη κλίματος από το 1997, το βραβείο UNEP Sasakawa θα δεχτεί τις συμμετοχές με θέμα: Πράσινες λύσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής κλίματος που προωθούν την προσαρμογή και το μετριασμό μέσω της καθαρής ενέργειας και των καθαρών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης αποβλήτων, της διαχείρισης και της ανακύκλωσης της αγροτικής ενέργεια, των ανανεώσιμων ενεργειών και της βιώσιμης βιομάζας ,τη διαχείριση οικοσυστήματος για να βοηθήσουν να χτίσουν την προσαρμοστική ικανότητα και τη ανθεκτικότητα στις αναπόφευκτες επιδράσεις της αλλαγής κλίματος .
Είναι μερικοί από τους τομείς της εργασίας που μπορούν να υποβληθούν για το βραβείο. Αυτά τα προγράμματα πρέπει ήδη να είναι στην εφαρμογή και κατά προτίμηση να ωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα οι αγροτικές κοινότητες.

Οι συμμετοχές για το βραβείο UNEP Sasakawa του 2009-10 θα γίνουν αποδεκτοί από την 1η Αυγούστου 30 Σεπτεμβρίου .
Περισσότερες πληροφορίες http://www.unep.org/sasakawa/sasakawa.asp