Συμπληρώθηκαν φέτος 20 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Παρασκευή 20 Νοεμβρίου)
Οι συστάσεις του Συμβούλιου της Ευρώπης περιλαμβάνουν την απαγόρευση όλων των μορφών βίας προς τα παιδιά, την καθιέρωση των ανεξάρτητων οργάνων προστασίας των παιδιών και των εκστρατειών πληροφόρησης για τα δικαιώματα του παιδιού, αρχίζοντας με το δικαίωμα στην προστασία από όλες τις μορφές βίας. Οι πληροφορίες μιλούν για τις καταστρεπτικές συνέπειες της βίας ενάντια στα παιδιά, και την υποχρέωση των αρχών της ανάγκης να καθοδηγηθούν τα παιδιά στην προστασία τους από το Διαδίκτυο και να περιοριστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες (βία σε ορισμένα βίντεο και παιχνίδι online, τις περιοχές παιδικής πορνογραφίας, φοβέρα, που εκβιάζει κ.λπ.). Αυτές οι εκστρατείες θα πρέπει να στοχεύσουν στο ευρύ κοινό αλλά προ πάντων τους γονείς, τους δασκάλους και τους χορηγούς πρόσβασης του Διαδικτύου. Το Συμβούλιο στοχεύει να εξασφαλίσει τη δημόσια καταδίκη και την αποβολή της κοινωνικής ή πολιτιστικής αποδοχής ή ακόμα και της ενθάρρυνσης της βίας (φυλετικά clichés, διάκριση, επιβλαβές τελωνείο κ.λπ.). Το Συμβούλιο της Ευρώπης κοιτάζει επίσης να αυξήσει την κατανόηση μεταξύ των κυβερνήσεων και των ατόμων, της υποχρέωσής τους να καταδικάσουν και να αποτρέψουν τη βία και να βοηθήσουν τα παιδιά που πέφτουν θύματα. Οι επαγγελματίες που συνεργάζονται με τα παιδιά πρέπει να λάβουν την κατάρτιση και να αποκτήσουν τις δεξιότητες απαραίτητες να αποτρέψουν και να ανιχνεύσουν τη βία, ιδιαίτερα προς τις πιο κοινωνικά ευάλωτες ομάδες παιδιών (άτομα με ειδικές ανάγκες, μειονότητες κ.λπ.).
Στην κεντρική πλατεία της πόλης των Σερρών Ο Όμιλος Σερρών πραγματοποίησε την καμπάνια του για την Ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού δίνοντας στους συμπολίτες μας το επισυναπτόμενο ενημερωτικό .Ταυτόχρονα οι εθελοντές πραγματοποίησαν εκπομπή 12.00-13.00 πμ στο www.rodonfm.net παρουσιάζοντας το θέμα. και ζητώντας την υπογραφή τους
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/SignatureOnline/form_en.asp