Για 7η χρονιά ο Όμιλος Σερρών για Unesco συμμετέχει στην Διεθνή Ημέρα Μεταναστών στο Ράδιο 18/12 παρουσιάζοντας την ζωή των Μεταναστών στην Ελλάδα μέσα από το ραδιόφωνο των Σερρών www.rodonfm.net. Την εκπομπή υποστήριξαν και οι Ευρωπαίοι εθελοντές από Σουηδία, Ιρλανδία και Γερμανία Frida Fransson, Volkan Serce, Angelica Arntz,Rose Thomas, παρουσιάζοντας και τις θέσεις των χωρών τους. Κυρίως επικεντρωθήκαμε στους μετανάστες των Κλιματικών Αλλαγών.
Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκε και η 20 Δεκεμβρίου Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης πιστεύοντας ότι αυτές οι δύο δράσεις ευαισθητοποίησης των ΗΕ έχουν σήμερα την μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης .
Στις 4 Δεκεμβρίου 2000, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών , λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό μεταναστών στον κόσμο, πιστοποίησε την 18 Δεκεμβρίου Διεθνή Ημέρα Μεταναστών (ψήφισμα 55/93). Εκείνη την ημέρα, του 1990, η συνέλευση υιοθέτησε τη διεθνή Συνθήκη σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (ψήφισμα 45/158). Τα κράτη μέλη, οι κυβερνήσεις των, και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούνται να υποστηρίξουν τη Διεθνή Ημέρα Μεταναστών και Ανθρώπινης Αλληλεγγύης μέσω της διάδοσης των πληροφοριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των μεταναστών, και μέσω της διανομής της εμπειρίας και του σχεδίου των ενεργειών να εξασφαλιστεί η προστασία τους. Ο Όμιλος με το Info Center Μεταναστών υποστηρίζει τις πρώτες ώρες αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται στον τόπο μας με συνθήκες σκληρές χαμένοι σε μια χώρα χωρίς να γνωρίζουν την γλώσσα και με άγνωστο προορισμό ζωής. Σήμερα που ΚΑΙ η Ελλάδα έχει γίνει χώρα υποδοχής μεταναστών. Αυτό πρέπει να γίνει σκοπός για συνεργασία και υποστήριξη.
http://www.un.org/en/events/migrantsday/
http://www.december18.net/ http://www.un.org/en/events/humansolidarityday/