Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για την προώθηση της καλύτερης επικοινωνίας και την κατανόηση μεταξύ όλων των λαών και των πολιτισμών.

Τελευταία ημέρα αποστολής: 9 Μαρτίου 2010

Στη δημόσια ψηφοφορία 05:59PM UTC: 11 Μαρτίου 2010 έως τις 18 Μαρτίου 2010 Για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 05:59PM UTC: 5 Απριλίου 2010

Για τις αφίσες 06:00PM UTC 50.

Θα επιλεχτούν και θα παρουσιασθούν σε μια απευθείας σύνδεση με τον ιστοχώρο της UNESCO που αφιερώνεται στον εορτασμό του Διεθνούς έτους 2010.

Από τις 50 επιλεγμένες αφίσες, οι 30 αφίσες θα τυπωθούν για μια έκθεση που θα πραγματοποιηθεί ι στο HQ της UNESCO τον Μαΐο του 2010 στο πλαίσιο του Διεθνούς φεστιβάλ τηs UNESCO για την πολιτισμική ποικιλομορφία.

Για τα κριτήρια.

Εκτός από τα γενικά κριτήρια των γενικών χαρακτηριστικών της αποτελεσματικότητας, της δημιουργικότητας, της πρακτικότητας και της αισθητικής, που ισχύουν στους διαγωνισμούς μας και δηλώνονται στους κανόνες του διαγωνισμού, οι κριτές για αυτόν τον διαγωνισμό θα επικεντρώσουν τη δυνατότητα στα γραφικά και οπτικά της επικοινωνίας του μηνύματος της συνεργασίας των πολιτισμών σε έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο.

Οι ακόλουθες αρχές θα είναι επίσης βασικές:

  • Πόσο σαφώς το σχέδιο αρθρώνει τις αρχές της καθολικότητας και της πολλαπλότητας
  • ;* Πόσο καλά το σχέδιο προωθεί μια θετική και διαφορετική έννοια «της συνεργασίας »

Το σχέδιό σας δεν πρέπει να περιλάβει ή να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη περιοχή, πολιτισμό, θρησκεία, σύγκρουση, πολιτική ή εμπορική οντότητα, ούτε θα πρέπει να θέσει ή να σημάνει τα αρνητικά συναισθήματα ή τα καλολογικά στοιχεία.

Περισσότερες λεπτομέριες

http://www.design21sdn.com/competitions/21