Σαν υγρότοπος ή αλλιώς υδροβιότοπος νοείται κάθε τόπος που καλύπτεται σε μόνιμη ή εποχική βάση από νερά κατά βάση ρηχά. Οι υγρότοποι, , αποτελούν υδάτινες περιοχές, οι οποίες διατηρούν μια ποικιλία σημαντικών βιολογικών, οικολογικών και γεωμορφολογικών στοιχείων. Σε αυτά σαφώς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την αισθητική αξία που προσδίδουν στον περιβάλλοντα χώρο.
Η σημασία των υδροβιότοπων είναι ανυπολόγιστη τόσο για τη συντήρηση και ρύθμιση του υδροβιολογικού κύκλου, όσο και για το γεγονός ότι αποτελούν παραγωγικά οικοσυστήματα. Γι’ αυτό η ασύνετη ανθρώπινη παρέμβαση θεωρεί¬ται επικίνδυνη, ενώ η καταστροφή τους επιζήμια από όλες τις απόψεις. Στην Ελλάδα έχουμε την ευλογία η βιοποικιλότητα να βρίσκεται ανάμεσα στις πλουσιότερες της Ευρώπης. Η Σύμβαση Ραμσάρ αναγνωρίζει έντεκα περιοχές στην Ελλάδα ως υδροβιότοπους διεθνούς σημασίας. Δυστυχώς όμως αυτοί απειλούνται από πολλούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά μόνο ανα¬φέρουμε τις καταπατήσεις, την αυθαίρετη δόμηση, τη ρύπανση, τη λαθροθηρία, την υπεράντληση υδάτων για αρδευτικούς λόγους και τις χωρίς περιβαλλοντική μελέτη βιομηχανικές ή άλλου είδους δραστηριότητες.
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σαφώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος υποχρέωση του Κράτους .
Πέρα από αυτό, ωστόσο, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του καθενός από εμάς. Είναι γεγονός ότι καμία μορφή κρατικής δράσης δεν μπορεί να έχει επαρκή αποτελέσματα, αν η αξία και η σημασία της δεν έχει καθιερωθεί πρώτα στη συνείδηση των πολιτών.

Στην Παγκόσμια ημέρα υδροβιοτόπων συμμετέχουν οι Όμιλος Σερρών για Unesco ,η Οικολογική Κίνηση Σερρών, η PRAXIS,η Team for the world, με την ηλεκτρονική καμπάνια σε 15.000 φίλους ανά τον κόσμο ενημερώνοντας το θέμα του έτους που πρότεινε η RΑMSAR.Οι ευρωπαίοι εθελοντές Frida Fransson, Volkan Serce, Angelica Arntz, με τους Mentors and coachers, την κ Μαρία Εμμανουηλίδου , και Ηλία Τριανταφύλλου ,θα παρουσιάσουν την Λίμνη Κερκίνη και το Βουνό Μπέλες αναπόσπαστο κομμάτι του υδροβιότοπου μέσω της ημίωρης ραδιοφωνικής εκπομπής ενημέρωσης για την ημέρα στο www.rodonfm.net στην εδρα του φορέα Ramsar στην Gland, Switzerland .