*Ενωμένα τα χέρια των νέων για την ποικιλομορφία* ε
ίναι μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας της εκπαίδευσης για την νεολαία, στη βιοποικιλότητα ώστε να παρασχεθούν στα παιδιά και στους νέους οι χρήσιμες πληροφορίες και να ενισχυσουν την διάθεση τους να συμμετέχουν στην προστασία, τη συντήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις κοινότητές τους. Το θέμα για τον διαγωνισμό είναι «Βιοποικιλότητα» και τι σημαίνει αυτό στο νέο άνθρωποι σ όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάριν, στο έργο τέχνης τους, τα παιδιά και η νεολαία μπορούν να ερευνήσουν την καταπληκτική ποικιλία της ζωής στον πλανήτη, την αφθονία των οικοσυστημάτων, οι λόγοι για τους οποίους η βιοποικιλότητα χάνεται, ή οι άνθρωποι τι κάνουν για να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα.
Το έργο τέχνης που θα κερδίσει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα διακριτικά και τα λογότυπα της δράσης για τα «*Ενωμένα τα χέρια των νέων για την ποικιλομορφία*». Όλες οι υποβολές θα εξεταστούν για τη χρήση «*Ενωμένα τα χέρια των νέων για την ποικιλομορφία* στις αφίσες, τις δημοσιεύσεις και τις μπλούζες για την ποικιλομορφίας» και σε άλλες δημοσιεύσεις των Ηνωμένων Εθνών.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός στα παιδιά και τους νέους μεταξύ 6 έως 20 ετών σε τρεις κατηγορίες ηλικίας: 6 ‐ 10 έτη, 11 ‐ 15 έτη και 16 ‐ 20 έτη.
Ο ανταγωνισμός λήγει στις 15 Ιουνίου 2010.
Οι διοργανωτές του διαγωνισμού είναι το Διεθνές έτος Bioversity 2010 ,η Συνθήκη για την Βιολογικό Ποικιλομορφία (CBD), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και η παγκόσμια ένωση των οδηγών και των προσκοπίνων κοριτσιών (WAGGGS).
Ο διαγωνισμός είναι μια δραστηριότητα της νεολαίας και της παγκόσμιας συμμαχίας των Ηνωμένων Εθνών (YUNGA) και το Πράσινο κύμα για τη βιοποικιλότητα.
Κανόνες διαγωνισμού .Μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά και οι νέοι μεταξύ 6 έως 20 ετών
Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2010. Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ‐ youth@fao.org. Περισσότερα
http://www.fao.org/climatechange/youth/60638/en/
Ο Όμιλος Σερρών συμμετέχει στο Διεθνές έτος με την προώθηση των δράσεων των παραπάνω Οργανισμών, τον δικό του Πανελλήνιο Διαγωνισμό YouTube στην εκπαίδευση και στην δράση του στην Green Μαθητιάδα και συνεργάζεται με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του έτους 2010.