Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) πραγματοποίησαν στην Αθήνα Διεθνή Διάσκεψη για την «Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση: Σύγχρονες Προκλήσεις & Επιπτώσεις στις Μεσογειακές Χώρες Μέλη της Ε.Ε.» Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν σ ενότητες ήταν -Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο -Κοινές Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Μετανάστευσης – Διαπεριφερειακές προοπτικές συνεργασίας και πλαίσιο διαλόγου -Μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ε.Ε-Η οικονομική διάσταση της μετανάστευσης .Η διάσκεψη έκλεισε με Ερωτήσεις – Συζήτηση και Συμπεράσματα .

Ο Όμιλος Σερρών για Unesco συμμετείχε με την κ Μαρία Εμμανουηλίδου υπεύθυνη του Info Center Μεταναστών του φορέα μας. Διαπιστώθηκε ότι η Σουηδία σε συνεργασία με τον πρώην ευρωπαίο επίτροπο Δικαιοσύνης Ζακ Μπαρό πρότειναν στη Ευρώπη ότι πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά και σε αυτή την κατεύθυνση θέσανε δύο φιλόδοξους στόχους. Ο πρώτος είναι να γίνει δεκτή από όλες τις χώρες η αρχή της μετεγκατάστασης των μεταναστών που προσεγγίζουν τις μεσογειακές ακτές της Ευρώπης. Ο δεύτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ενιαία πολιτική χορήγησης ασύλου το οποίο θα προχωρεί πέρα από το στοιχειώδες επίπεδο προστασίας, το οποίο υποτίθεται ότι γίνεται σεβαστό από όλες τις χώρες, χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό. Η επίτευξη του δεύτερου στόχου είναι ακόμη πιο δύσκολη Θα πρέπει, όμως, να γίνει αντιληπτό ότι η Ευρώπη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν, οφείλει να χρησιμοποιήσει τη μετανάστευση ως μοχλό ανάπτυξης. Ακόμη και αν δεν το αντιληφθούμε σήμερα, θα έλθει σύντομα η ημέρα που θα αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε παρά να εφαρμόσουμε στην πράξη τις ιδέες που εμείς οι ίδιοι επικαλούμαστε. Οφείλουμε, τέλος, να λάβουμε υπόψη ότι η υπογεννητικότητα που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας καθιστά αναγκαία την παρουσία μεταναστών, αν βέβαια θέλουμε να διατηρήσουμε τα σημερινά επίπεδα ευημερίας που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες.