Παγκόσμια Ημέρα γυναικών από την Unesco

Κάθε έτος στις 8 Μαρτίου, η Unesco γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα με τη φιλοξενία ενός μεγάλου προγράμματος , που αποτελείται από στρογγυλές τράπεζες, διασκέψεις, εκθέσεις και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που δίνουν έμφαση στα ζητήματα σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φίλων.

Παγκόσμια Ημέρα γυναικών 2010.O τομέας για τη ισότητα φίλων του γραφείου του στρατηγικού προγραμματισμού της UNESCO οργανώνει μια σειρά γεγονότων, με πολλαπλούς συνεργάτες , τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι για να γιορτάσει από τις 8 έως τις 19 Μαρτίου 2010 την Ημέρα των Γυναικών. Θα βρείτε μια περιγραφή όλων των γεγονότων που οργανώνονται από το τμήμα για τη ισότητα φίλων: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=19031&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Ταυτόχρονα η UNESCO μαζί με τους συνεργάτες της καλεί τις οργανώσεις των μέσων, τους επαγγελματίες συνδέσμους, τις ενώσεις των δημοσιογράφων, τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται στα μέσα και την κοινωνία πολιτών να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλατφόρμα και να μοιραστούν τις σκέψεις τους σε μερικά στοιχεία προτεραιότητας ‘ώστε να σκεφτούν πως πρέπει να θεωρήσουν και να μετρήσουν, πόσο τα μέσα ανταποκρίνονται στα ζητήματα γένους σε όλες τις πτυχές των διαδικασιών τους και γιατί σκέφτονται αυτά τα στοιχεία ότι πρέπει να δοθούν σε προτεραιότητα. Μοιραστείτε τις καλύτερες πρακτικές σας στην εξέταση της ισότητας φίλων στα μέσα και στο περιεχόμενο μέσων. Υποβάλατε την ιστορία σας Οι συνεισφορές χαιρετίζονται από όλους τους επαγγελματίες μέσων: οι άνδρες, οι γυναίκες, οι ιδιοκτήτες μέσων οι διευθυντές κ.λπ. Η συμβολή σας πρέπει να δώσει έμφαση στην εμπειρία σας (άμεση ή παρατηρηθείσα) και τις καλύτερες πρακτικές να υποστηρίξει για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών για να εξασφαλίσει ισότητα στις γυναίκες δημοσιογράφους

Αυτές οι πολιτικές θα μπορούσαν να αναφερθούν στα συγκεκριμένα θέματα όπως η ίση αμοιβή και οι ευκαιρίες για την προώθηση υποστήριξης της εργασίας των γυναικών επι ίσης ορούς, κ.λπ. Οι ιστορίες θα μπορούσαν να είναι για συγκεκριμένα μέσα, τις ενώσεις ή τις ενώσεις των δημοσιογράφων, τα μέσα εκπαίδευσης τα όργανα κ.λπ. Να περιλαμβάνουν την επικρατούσα τάση καθώς επίσης και τις κοινοτικές οργανώσεις μέσων που θα μπορούσαν να εκτεθούν στο κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.

Τελικά η συμβολή σας θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει την καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών που έχει θέμα για την ημέρα των γυναικών, «Γυναίκες και άνδρες ενωθείτε για να τελειώσει η βία ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια», σε σχέση με την πολιτική υπεράσπιση και την ανάπτυξη και το ρόλο των μέσων.

Οι γυναίκες κάνουν τις ειδήσεις 2010. Υποβάλετε τις προσωπικές σας εμπειρίες για την εκστρατεία ” Πολιτικές ισότητας φίλων στα MEDIA ” 2010 Προσκαλούμε επίσης τους υπευθύνους editors-in-chief των εφημερίδων, ραδιόφωνο, τηλεόραση με on line συμμετοχή για να ενώσουμε την πρωτοβουλία της UNESCO, και για να παραγάγουν πρόσθετα συμπληρωματικά προγράμματα για αυτό το θέμα και να εμπιστευτούμε τους δημοσιογράφους και τις γυναίκες δημοσιογράφους με την εκδοτική ευθύνη για τη αίθουσα τύπου για μια περιορισμένη περίοδο πέρα από τη διάρκεια της εκστρατείας WMN. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=28356&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Επίσης η UNESCO καλεί να λάβετε μέτρα ώστε Να τελειώσει η βία ενάντια στις γυναίκες. Με την συμμετοχή σας στην καμπάνια υποστήριξης Say not of violence συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και έχοντας ταυτόχρονα ενημέρωση απ όλο τον κόσμο. Μπορείτε να ενώσετε μια δράση σας , με τους υπεύθυνους της καμπάνιας Μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή με τα ερευνητικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί . Ενημερώστε τους φίλους σας για το Say not of violence Μεταφορτώστε το widget μας και μοιραστείτε στον ιστοχώρο σας,με το facebook σχεδιάγραμμα ή blog. Οι περισσότεροι άνθρωποι ενώνονται στην πρωτοβουλία, όσο ισχυρότερα μπορούμε για να κάνουμε το τελείωμα της βίας ενάντια στις γυναίκες μια ύψιστη προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. http://www.youtube.com/saynotoviolence

Ο Όμιλος Σερρών για Unesco,η ΠΡΑΞΙΣ,η SOFIA, συμμετέχουν και στις δύο καμπάνιες ευαισθητοποίησης με ηλεκτρονική καμπάνια http://www.saynotoviolence.org/ και υποστηρικτές το www.rodonfm.net και την Εφημερίδα Παρατηρητής .