Ενόψει της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στην Νέα Υόρκη πραγματοποιείται ηλεκτρονική καμπάνια πίεσης προς τα κράτη μέρη ώστε να κρατήσουν την υπόσχεση τους ώστε, ως το 2015 θα έχουν μειώσει στο ήμιση την φτώχεια

http://www.un-ngls.org/spip.php?page=cnmdg10
http://www.un-ngls.org/mdgconsultation/start.php
http://www.un-ngls.org/mdgconsultation/consultation.php