Πρόσκληση
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Μαΐου του 2010 και ώρα 8.μμ στα γραφεία του Ομίλου Ιουστινιανού 19 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός περιόδου έως και Απριλίου 2010
2) Έγκριση εξελεγκτικής επιτροπής περιόδου ως και Απρίλιο 2010-04-22
3) Διάφορες ανακοινώσεις –προτάσεις
4) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής
5) Οι υποψηφιότητες για τα ανωτέρω όργανα θα κατατίθενται ως το Σάββατο
8 Μαιου 2010με mail serres.for.unesco@gmail.com

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακά μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα στις
17 Μαΐου 2010 και ώρα 8.μμ στον ίδιο χώρο.

Σέρρες
Για το ΔΣ