Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO και η ΠΡΑΞΙΣ συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ με συμμετοχή της Γαλλίας, Αγγλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Πολωνίας ,Γερμανία ,Σουηδία .Τους δύο φορείς εκπροσώπησαν οι κ.κ Νίκος και Ηλίας Τριανταφύλλου, και η κ.Μαρία Εμμανουηλίδου,

Από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν μόνο οι δύο Σερραϊκές οργανώσεις οι οποίες ως ΜΚΟ πρότειναν προτάσεις που μαζί με τις άλλες των συμμετεχόντων φορέων, θα σταλούν στα Ηνωμένα Έθνη όπου θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβρη με συμμετοχή και των NGO από όλο τον κόσμο για την διαμόρφωση του προγράμματος

Keeping the Promise *Των 8 στόχων της χιλιετίας* http://www.unngls.org/spip.php?page=amdg10&id_article=2266

Το θέμα ήταν η *Διακήρυξη της Χιλιετίας και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας και η συμβολή των ΜΚΟ *

Το Σεπτέμβριο 2000, στην Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας , στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι αρχηγοί των κρατών μελών συμφώνησαν να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, των ασθενειών, του αναλφαβητισμού, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Οι σκοποί αυτοί, που ετέθησαν ως προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα, ονομάστηκαν Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας. Ως χρονικό πλαίσιο επίτευξης τους ορίστηκε το 2015.
Οι οκτώ Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας καθώς και οι δεκαοκτώ επιμέρους επιδιώξεις, οι οποίες είναι εξ ίσου σημαντικές, συμπεριελήφθησαν στους γενικότερους κανόνες της Διακήρυξης της Χιλιετίας, στην οποία κατέληξε η Διάσκεψη Κορυφής. Η Διακήρυξη της Χιλιετίας κατοχυρώνει ευρύ φάσμα δεσμεύσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας και υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Διακήρυξη, αποτυπώνονται οι απαντήσεις στις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στο κατώφλι της χιλιετίας, και καθιερώνονται συγκεκριμένα μέτρα αξιολόγησης δράσεων μέσω ενός πλέγματος αλληλοσχετιζόμενων δεσμεύσεων, στόχων και επιδιώξεων σχετικά με την ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση, την ειρήνη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, η Διακήρυξη της Χιλιετίας αποσαφηνίζει τον ρόλο και την ευθύνη των μερών, συλλογικά και ατομικά:

. Των κυβερνήσεων να επιτύχουν ή να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων

.Του δικτύου των διεθνών οργανισμών να διαθέσουν τους πόρους τους και να εξειδικευτούν με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο, προκειμένου να υποστηρίξουν και να διατηρήσουν τις προσπάθειες των εταίρων τους σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο,

. Των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα να δραστηριοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό σε αυτήν την προσπάθεια of citizens.