13η Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Αθλητισμός για Όλους στo Jyväskylä, της Φινλανδία

Φιλοξενήθηκε από τη Φινλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή, η 13η Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Αθλητισμό για όλους που διοργανώθηκε από το
Κέντρο Ερευνών για την Υγεία και Αθλητισμό των Επιστημών και του Νευρομυϊκού Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου του Jyväskylä υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), καθώς και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμός για Όλους, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και της SportAccord / GAISF. Στη διάσκεψη συμμετείχαν 586 αντιπρόσωποι από 92 χώρες.
Στην διάρκεια της διάσκεψης αποφασίστηκαν τα παρακάτω.
Ο Αθλητισμός για όλους αναγνωρίζετε ως ανθρώπινο δικαίωμα
-Η ανάγκη για τη βέλτιστη και ίσες ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα, μέσω της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης των ανοιχτών χώρων), τον εξοπλισμό και άλλους πόρους ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής μέσω της παροχής καινοτόμων απολαυστικών λαϊκών προγραμμάτων και παραδοσιακών παιχνιδιών και σπορ
– Η απειλή και το κόστος για την κοινωνία η μείωση της σωματικής δραστηριότητας, ιδίως μεταξύ των νέων ενηλίκων, και η παγκόσμια επίπτωση των χαμηλότερων επιπέδων φυσικής δραστηριότητας στο χώρο εργασίας
– Η ανάγκη για την θρεπτική διατροφή και υγιεινής συνήθειες διατροφής για να βοηθήσει στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης της παχυσαρκίας και των χρόνιων ασθενειών
-Τα κοινωνικά οφέλη για την υγεία να μειώσουν σημαντικά το χρόνο που δαπανάται ν ασκούν καθιστική συμπεριφορά, ειδικά μπροστά στην “οθόνη των τοπικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, και τηλεόραση
-Η αξία και η αυξανόμενη δημοτικότητα των αδόμητων, μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα (όπως noncompetitive αναψυχή, όπως τρέξιμο, περπάτημα και ποδηλασία) όπως τροποποιήθηκε-κανόνες παιχνίδια που θα ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή
-Η ανάγκη να ενθαρρυνθεί και να προσλάβει νέους συμμετέχοντες σε σωματική δραστηριότητα και να λάβει μια ζωή και κύριο γνώμονα την προσέγγιση την οποία αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων
– Η σημασία της στόχευσης που επηρεάζουν τους νέους, ήδη από την ένταξη της φυσικής δραστηριότητας – συμπεριλαμβανομένων των αδόμητων σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και της φυσικής αγωγής στο σχολείο – στην καθημερινή ζωή να διευκολύνει την καθιέρωσή της ως συνήθεια ζωής.
Η Διάσκεψη καλεί το αθλητικό κίνημα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της φθίνουσας και ανεπαρκής σε επίπεδα φυσικής δραστηριότητας σε κοινότητες, ιδίως μέσω:
• Οι Αθλητικές ομοσπονδίες ν αναλάβουν την προώθηση του *αθλητισμού για όλους* σε όλες τις ηλικίες και μεταξύ ολόκληρης της κοινότητα, ιδίως μέσω της υλοποίησης των προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας υπογραμμίζοντας τα οφέλη για την υγεία που αποτελούν τον Αθλητισμός για Όλους
Και να συμπεριλαμβάνουν τον αθλητισμό για όλους με τις δηλώσεις της αποστολής τους στην• Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην ενθάρρυνση, την προώθηση και την οργάνωση του αθλητισμού σε όλα τα έργα για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα αθλητικές οργανώσεις που αποτελούν τον Αθλητισμό για Όλους
• Αθλητισμός και Σωματεία και τις ΜΚΟ που παρέχουν μετά το σχολείο και εκτός σχολείου προγράμματα σωματικής δραστηριότητας για τα παιδιά και τους νέους
• Η συμμετοχή των αθλητικών αστέρων, όπως με την επιρροή τους γίνουν το πρότυπο στην προώθηση της κοινωνικής συμπεριφοράς στην αλλαγή όσον αφορά τη σωματική άσκηση και την υγεία
• Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στην ανάπτυξη μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών για τον Αθλητισμό για Όλους δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ειδικά προγράμματα, για όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού Κινήματος.
Η Διάσκεψη αναγνωρίζει επίσης τις ευθύνες όλων των ενδιαφερομένων μερών στον Αθλητισμό για όλους τομέα – ατόμων, οικογενειών,
σχολεία, χώρους εργασίας, ο τομέας της υγείας, μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα – για
δράση, καθώς και την ανάγκη για το αθλητικό κίνημα να ενώσουν τις δυνάμεις τους με αυτούς τους φορείς, σε συνεργασία, με συντονισμό των δράσεων και την δημιουργία συμμαχιών για ισχυρά πολλαπλά επίπεδα, η δράση πολυ-υπηρεσιακή.
Κατά συνέπεια, η Διάσκεψη καλεί
• Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν σε μια ποικιλία από φυσικές δραστηριότητες και σπορ, ώστε να τους παρέχει με τις διάφορες δραστηριότητες διαφορετικά οφέλη για την υγεία
• Τα άτομα να ενσωματώσουν μια μέτρια ένταση σωματικής άσκησης όπως το περπάτημα και την ποδηλασία (μεταξύ άλλων και ως μεταφορών, όπου είναι δυνατόν), και δράσεις αναψυχής στην καθημερινή τους ζωή
•Οι Οικογένειες που θα είναι πρότυπα για να παράσχουν θετική επίδραση με το να είναι σωματικά δραστήριες , να λαμβάνουν ενεργό ενδιαφέρον για το σχολείο και την κοινότητα φυσικής αγωγής και σε δραστηριότητες αναψυχής
• Οι Οικογένειες θα πρέπει να προσφέρουν τις κατάλληλες ευκαιρίες στα παιδιά να συμμετέχουν σε δομημένους και αδόμητους χώρους σωματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της συμμετοχής στα προγράμματα και με σεβασμό των ικανοτήτων των παιδιών και προτιμήσεων
• Ο τομέας της υγείας να αποτελέσει ισχυρότερη συνεργασία με το αθλητικό κίνημα σε όλα τα επίπεδα για την προώθηση και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων της μείωσης της σωματικής άσκησης και να συνδυάσουν την συχνότητα της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων όπως ο διαβήτης και η καρδιοπάθεια
• Τα σχολεία να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση και ομάδες της κοινότητας για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις
και των απαραίτητων πόρων, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλου εξοπλισμού για να συμμετάσχουν σε προγράμματα σωματικής δραστηριότητας
• Η δημιουργία και η επέκταση της φυσικής αγωγής και εξωσχολικών προγραμμάτων για την παροχή ημερησίων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εκγύμνασης σε ανταγωνιστικά και μη ανταγωνιστικά αθλήματα
• Ιδιαίτερα, οι κυβερνητικές αρχές στο κατάλληλο επίπεδο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού αναλυτικού προγράμματος η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα φυσικής αγωγής, αυξάνοντας την ποιότητα και ώρες της Φυσικής εκπαίδευσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας
• Οι κυβερνήσεις με τους κρατικούς φορείς να συνεργαστούν με τα σχολεία να συνάπτουν συμφωνίες που να επιτρέπουν στους τομείς, παιδικές χαρές και τα κέντρα αναψυχής που θα χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της κοινότητας, τα αθλητικά σωματεία και τις ΜΚΟ για την δομημένη και ανεπίσημη σωματική δραστηριότητα, όταν τα σχολεία είναι κλειστά, την υιοθέτηση πολιτικών για την αντιμετώπιση τυχόν θέματα αστικής ευθύνης
•Η Κυβέρνηση, ιδίως των περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων και των αρχών δημόσιας υγείας και των ένοπλων δυνάμεων , ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η σημαντική κοινωνική, για την υγεία και τα οικονομικά οφέλη της αυξημένης σωματικής άσκησης, και το κόστος της αδράνειας κατά τη διατύπωση του αθλητισμού, της υγείας, καθώς και το σχεδιασμό των κτιρίων και των αστικών αναπτυξιακών, πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής του δημόσιου χώρου για τον αθλητισμό και την αναψυχή.
Την διάσκεψη παρακολούθησε οι κ.κ Καίτη και Μαρία Εμμανουηλίδου Παρουσιάσθηκε ο τρόπος λειτουργίας της δράσης του Ομίλου Hellenic Green Sport και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ως μέλος του δικτύου Τafisa, του Ιnstitute for International Sport και του Unep στον τομέα του Health & Environment.