Η UNESCO καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με τις Εθνικές Επιτροπές τους, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που διατηρούν επίσημες σχέσεις με την UNESCO, που εργάζονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προτείνει υποψηφίους για το δεύτερο βραβείο της UNESCO / Μπιλμπάο Βραβείο για την Προώθηση του Πολιτισμού και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Το Βραβείο απονέμεται για την προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών από τα ιδρύματα, οργανισμούς και ιδιώτες, που χρησιμοποιούν την προώθηση της κουλτούρας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Το βραβείο θεσπίστηκε το 2008, χάρη στη γενναιόδωρη προικοδότηση από τον Δήμο του Μπιλμπάο (Ισπανία). Διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της UNESCO ,Βραβείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση (1978-2006). Χορηγείται από το Γενικό Διευθυντή της UNESCO, το βραβείο αποτελείται από χρηματικό έπαθλο, ένα δίπλωμα και ένα τρόπαιο.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέσω εντύπου, το οποίο θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο στα αγγλικά ή τα γαλλικά μέχρι και στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 το αργότερο.
Η τελετή απονομής 2010 θα πραγματοποιηθεί στο Μπιλμπάο στις 10 Δεκεμβρίου 2010 – Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Επισυνάπτεται φόρμα .Επικοινωνία

Ms Angela Melo
Director, Division of Human Rights, Human Security and Philosophy
Secretary of the UNESCO/Bilbao Prize
UNESCO, 1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15 France
Tel. : +33 (0)1 45 68 38 17 / +33 (0)1 45 68 38 22
Fax : +33 (0)1 45 68 57 26
E-mail: a.melo(at)unesco.org

Please also send a copy to:
Ms Irina Zoubenko-Laplante
Assistant Programme Specialist
E-mail: i.zoubenko-laplante(at)unesco.org