Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, στο 3ο Φόρουμ της Συμμαχίας των Πολιτισμών

Δεδομένου ότι η έναρξη του Διεθνούς Έτους των Νέων 2010 πλησιάζει γρήγορα, ας αναλογιστούμε την έννοια και τον σκοπό του θέματος,
Διάλογος και αλληλοκατανόηση. Να σκεφτούμε το θέμα σε διάφορα πλαίσια και θα είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε πλήρως τη σημασία του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας.

Όταν η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε το Διεθνές Έτος Νεολαίας και έχει οριστεί το θέμα του στο ψήφισμα 64/134, τα κράτη μέλη επανέλαβαν τη σημασία που διαθέτουν στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών για τη γεφύρωση κοινωνικών χασμάτων.

Διαπολιτισμική κοινωνία
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της διάδοσης των online εργαλεία της κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επικοινωνούν πιο συχνά, συνήθως με λιγότερο χρηματοοικονομικό βάρος ανάλογα με τις προηγούμενες γενιές. Ωστόσο, η αυξημένη συχνότητα και η ποικιλία των ανταλλαγών δεν είναι απαραίτητο ότι καλλιεργεί την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών. Αυτό γεννά τα ακόλουθα ερωτήματα: Για όλα αυτά που μιλάμε, είναι σίγουρο ότι κάποιος ακούει; και, Πώς εμείς, ως μια παγκόσμια κοινωνία των δισεκατομμυρίων ανθρώπων, να βρούμε τρόπους προς την κατεύθυνση της αμοιβαίας κατανόησης;

Συμμετοχή στο διαπολιτισμικό διάλογο – μια σημαντική διαδικασία της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών προελεύσεων – αποτελεί σημαντικό βήμα δεδομένου ότι προβλέπει την πορεία στους συνομιλητές για την επίτευξη ουσιαστικής κατανόησης μέσω της ανακάλυψης των κοινών αξιών και στόχων. Θα μας υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία να δημιουργηθεί χώρος για διαφορετικές πεποιθήσεις και απόψεις. Προσεκτική και με σεβασμό του διαλόγου οδηγεί συχνά σε κρίσιμες αναλύσεις του τις δικές μας απόψεις και σε καινοτόμες λύσεις για τους πιεσμένους σε προβλήματα μέσω του συμβιβασμού και της συμφιλίωσης.
Η διεθνής κοινότητα, μέσω της υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών, αγκάλιασε τις έννοιες αυτές και είναι μόνο η αρχή, αλλά και στην πράξη, όταν θέσπισε τη Συμμαχία των Πολιτισμών. Η συμμαχία είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία προσανατολισμένη προς την εξάλειψη των προκαταλήψεων που πολύ συχνά οδηγούν στην κοινωνική διχόνοια, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων και της βίας. Η Συμμαχία ,αξίες της συμμετοχής της νεολαίας στο έργο της, δεδομένου ότι αναγνωρίζει «τη νεολαία ως πιθανούς ηγέτες που πρέπει να ακούγονται και να ενισχυθεί, δεδομένου ότι επιδιώκουν να συμμετέχουν σε εποικοδομητικό ακτιβισμό.” Οι σημερινοί νέοι έχουν μια πληθώρα δεξιοτήτων, γνώσεων και σθένος για να ενισχυθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος εντός των κοινοτήτων τους και, με τη βοήθεια του διαδικτύου, σε όλη την υδρόγειο μέσω των συνεργασιών και των δικτύων τους.

Οι Γενιές.
Έχοντας εξετάσει ποια είναι εκ παραδόσεως θεωρουμένων ως γεφύρωση των κοινωνιών – δηλαδή, την κατανόηση μεταξύ πολιτισμών, θρησκειών και εθνοτήτων, φυλών, πολιτισμών – μια άλλη διαδικασία που αναφέρεται ως διάλογο μεταξύ των γενεών γίνεται όλο και μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Τρέχουσες δημογραφικές μεταβολές, ιδίως μάλιστα τις αλλαγές των οικογενειακών δομών, επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις και την κοινωνία στο σύνολό της. Οι νέοι και παλαιότερων γενεών βρίσκονται συχνά σε αδιέξοδο επικοινωνίας που μετά από νέες προκλήσεις και απαιτήσεις που επιβάλλονται από τους μη παραδοσιακούς δυναμικά.

Σήμερα, στις περισσότερες κοινωνίες, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο λόγω της βελτίωσης της ποιότητας και της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, είναι κοντά στην μεγαλύτερη γνώση και την ευημερία. Ταυτόχρονα, η μείωση των ποσοστών γονιμότητας σε πολλές χώρες έχουν καταστήσει τις κοινωνίες πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα την επινόηση της φράσης του «γήρανση της κοινωνίας». Στις αγροτικές κοινωνίες, οι νέοι προτιμούν περισσότερο να μεταναστεύσουν σε πόλεις προς αναζήτηση εργασίας και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, αφήνοντας πίσω τους παλαιότερες γενιές οι οποίοι κατά παράδοση επικαλείται τις νέες γενιές, για την προσοχή Στις αστικές κοινωνίες, νέες απαιτήσεις σε παλαιότερες τεχνολογίες εμφανίζονται διαρκώς περισσότερο ως νέοι εκλογή να αναβάλουν της δημιουργίας της δικής τους οικογένειές και συνεχίζουν να ζουν με τους γονείς τους, συνήθως για οικονομικούς λόγους. Οι νέοι με την υποαπασχόληση που έχουν δεν μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα.

Με νέες προκλήσεις και απαιτήσεις μεταξύ των γενεών, είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Ενώ οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να θέσουν σε ισχύ τις πολιτικές της κοινωνικής προστασίας για τους νέους, είναι επίσης επιτακτική ανάγκη οι οικογένειες να συμμετέχουν σε εποικοδομητικό διάλογο, έτσι ώστε οι ευκαιρίες να μοιράζονται τις γνώσεις τους και να μην χάνονται. Οι ηλικιωμένοι διαθέτουν ένα πλούτο γνώσεων που μεταφέρονται από τις προηγούμενες γενεές, καθώς και μέσα από ατομικές εμπειρίες ζωής που οι νεότερες γενιές είναι βέβαιο ότι θα επωφεληθούν από αυτές. Σήμερα, η ανταλλαγή γνώσεων είναι όλο και περισσότερο αμοιβαία στο ότι η νεολαία έχει την αφθονία των νέων δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό την ευημερία των πρεσβυτέρων τους, μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας για τη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος.

Μεταξύ οργανισμών ,συμμετοχή και των νέων

Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών μεταξύ των ιδρυμάτων είναι το κλειδί για την επιτυχία κάθε πολιτικής, προγράμματος ή εντολής. Για τη νεολαία, τη συμμετοχή σε ανταλλαγή πληροφοριών πέφτει συχνά από την πλευρά της με τρόπο, για λόγους που τυπικά ανατίθενται στις παρερμηνείες των ικανοτήτων τους, όπως η έλλειψη της πνευματικής ανάπτυξης, την ωριμότητα, πειθαρχία και ούτω καθεξής.

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις τρέχουσες διαβουλεύσεις σε απευθείας σύνδεση ΝΕΟΛΑΙΑ έχει στόχο να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με την πρακτική και καινοτόμους τρόπους για να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ των νέων και των θεσμικών οργάνων, και συγκεκριμένα των κυβερνήσεων και του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Μερικές προτάσεις για τη νεολαία περιλαμβάνουν: τη διοργάνωση των συνεδριάσεων της κοινότητας ή των περιστατικών και καλώντας τις τοπικές κυβερνήσεις ή / και αξιωματούχοι του ΟΗΕ με σύστημα να παρουσιάσουν με ερωτήσεις & απαντήσεις?
Την ενθάρρυνση και υποστήριξη των νέων να συμμετάσχουν σε κοινοτική υπηρεσία? Εκμετάλλευση ειρηνικών διαδηλώσεων για να επικοινωνούν προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νεολαία?
Την οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για τη νεολαία που μπορεί να εκπαιδεύσει άλλους σχετικά με τις σύγχρονες δεξιότητες, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες και σε απευθείας σύνδεση εργαλεία? και να συμμετέχουν σε διαδραστικές ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα ανάπτυξης νεολαίας.

Για να διαβάσετε περισσότερα και να συνεισφέρει με τις ιδέες και τις εμπειρίες σας, παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε μια συζήτηση στο www.facebook.com / UNyouthyear και ακολουθήστε το σύνδεσμο στη σελίδα της ομάδας, «Τι μπορεί να γίνει για την ενίσχυση του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης του ΟΗΕ, την κυβέρνηση και τη νεολαία;”
Ο Όμιλος Σερρών για UNESCΟ συμμετέχει στο Έτος με σειρά ηλεκτρονικών και ραδιοφωνικών δράσεων συνεργαζόμενος με τον Όμιλο Νέων για UNESCO την ΠΡΑΞΙΣ την ΣΟΦΙΑ .και το www.rodonfm.net
Περισσότερα http://social.un.org/youthyear/index.shtml