Στις 18 Δεκεμβρίου 2009, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα A/RES/64/134 ανακηρύσσοντας το έτος που αρχίζει στις 12 Αυγούστου 2010 ως Διεθνές Έτος Νεολαίας (IYY): Ο διάλογος και η αμοιβαία κατανόηση.
Το έτος θα συμπέσει με την 25η επέτειο της πρώτης Διεθνούς Έτους Νεολαία το 1985. Τρία θέματα έχουν στόχο στις δράσεις του International Youth Year: Συμμετοχή, Ανάπτυξη, Ειρήνη. Είναι αλληλένδετες και αλληλοενισχύονται.

“Το διεθνές έτος Νέων προωθεί την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή της νεολαίας σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Ενθαρρύνει όλους τους τομείς της κοινωνίας να ενεργεί σε συνεργασία με τη νεολαία και σε οργανώσεις νεολαίας να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους και να αναγνωρίσουν τις εισφορές που μπορούν να κάνουν για την κοινωνία. “
Τα θέματα που θ απασχολήσουν ενεργά τους Παγκόσμιους Οργανισμούς, κυβερνήσεις και ΜΚΟ είναι η Εκπαίδευση ,η Απασχόληση ,η Καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας η Υγεία ,το Περιβάλλον ,η Χρήση ναρκωτικών ,η ,Παραβατικότητα των ανηλίκων ,η Δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου ,η Διακρίσεις λόγω φύλου ,η Συμμετοχή των νέων ,η Παγκοσμιοποίηση ,οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας ,το HIV / AIDS ,οι Νέοι σε περιοχές συγκρούσεων ,οι Σχέσεις μεταξύ των γενεών.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ετοιμάσει μια σειρά από προτεραιότητες, δράσεις και πρωτοβουλίες, που σκοπό έχουν να θέσουν τα σοβαρά προβλήματα των νέων στην καθημερινή ατζέντα της κοινωνίας, των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών. Η εφαρμογή του προγράμματος δράσης του, απαιτεί την πλήρη απόλαυση των νέων όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και απαιτεί επίσης ότι οι κυβερνήσεις θα αναλάβουν αποτελεσματική δράση κατά των παραβιάσεων των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών και την προώθηση της μη διάκρισης, της ανοχής, του σεβασμού της διαφορετικότητας, με πλήρη το σεβασμό των διαφόρων θρησκευτικών και ηθικών αξιών, τα πολιτισμικά υπόβαθρα και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των νέων ανθρώπων τους, την ισότητα των ευκαιριών, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας και της συμμετοχής όλων των νέων ανδρών και γυναικών.
Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO η ΠΡΑΞΙΣ η SOFIA συμμετέχουν με την δημιουργία ηλεκτρονικού χώρου http://youthyearpraxis.blogspot.com/ όπου οι νέοι όλου του κόσμου μέσα από την μουσική θα ενημερωθούν για τις προτεινόμενες καμπάνιες των Ηνωμένων Εθνών με τα προαναφερόμενα θέματα στόχου. Την καμπάνια υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι εθελοντές Erika Jonsson και ,David Lycke .Η κ Μαρία Εμμανουηλίδου Leadership & Coaching συντονίζει την καμπάνια μέσα από το Κέντρο Μεταναστών. Η Δράση εντάχτηκε στο προγραμματισμό των δράσεων του έτους http://social.un.org/youthyear/index.shtml